nieuws

H&L Benchmark: 3,3% omzetstijging over heel 2017

Ondernemen 1556

H&L Benchmark: 3,3% omzetstijging over heel 2017

Het laatste kwartaal van 2017 vormde een matige afsluiting van een verder winstgevend jaar voor de tweewielerbranche. Het jaargemiddelde van de H&L benchmarkgroep nog steeds uitstekend met een omzetstijging van 3,3% en een rendement onderaan de streep van ruim 11%. De werkplaats blijft een belangrijke omzetmaker.

Ondanks het zeer zachte en droge weer begon het vierde kwartaal van 2017 niet goed, met een omzet die bijna 10% lager lag dan in oktober 2016. Gelukkig was er herstel in november met een omzetstijging van circa 6%. Helaas viel december weer tegen met een gemiddelde omzetdaling ten opzichte van december 2016 van 2,5%.

Uitstekend jaargemiddelde

Over het hele vierde kwartaal bekeken, in tegenstelling tot 2016, dus een zeer matige afsluiting van het jaar 2017. “Doordat er van februari tot en met augustus 2017 goed is geplust in omzet ten opzichte van 2016, is het jaargemiddelde van de H&L benchmarkgroep nog steeds uitstekend”, zegt H&L Accountants & Belastingadviseurs. De omzetstijging bedroeg 3,3%, de brutomarge stijging 0,2% en het rendement bedroeg onderaan de streep ruim 11%.

Belangrijk is wel dat u als ondernemer de komende jaren een keuze gaat maken voor het type winkel dat u wilt zijn.

Werkplaats en fietsverzekeringen belangrijke omzetmaker

De opbrengst werkplaats (arbeidsloon) en de provisies fietsverzekeringen zijn ook in 2017 een belangrijke en stabiele factor geweest voor het positieve resultaat van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep. Deze betreffen respectievelijk 11,3% en 1,2% van de omzet. De verschillen tussen ondernemingen op dit gebied zijn echter soms groot. Zoals in eerdere publicaties vermeld in het afgelopen jaar, valt hier voor veel bedrijven in de branche nog de nodige winst te behalen.

Stabiel kostenniveau

Het totaal gemiddeld kostenniveau van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep is al jaren uitermate stabiel. Op individueel niveau valt er zeker nog wel winst te behalen als samen met de ondernemers wordt gekeken naar de verschillende kostencomponenten van hun onderneming. De kosten van de betreffende onderneming worden dan vergeleken met het gemiddelde van de H&L Benchmarkgroep. Bij grote(re) verschillen wordt hier dan op ingezoomd en samen met de ondernemers gekeken of er verbeterpunten zijn op dit gebied.

Omvormen naar reparatiebedrijf

Ondanks alle onzekerheden in de markt en de concurrentie van internetverkopen blijft de trend in de rijwielbranche ook in 2017 positief. “Belangrijk is wel dat u als ondernemer de komende jaren een keuze gaat maken voor het type winkel dat u wilt zijn. Als bijvoorbeeld de omzet fietsen laag is, zou u wellicht kunnen overwegen, in overleg met uw adviseur, om de onderneming om te vormen naar een reparatiebedrijf. Verhuizen naar een goedkopere locatie zou dan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden kunnen behoren om huisvestingskosten te besparen”, zegt H&L Accountants & Belastingadviseurs.

Om een goede brutomarge te kunnen behalen is er in ieder geval voldoende inkoopvolume nodig.

Voldoende inkoopvolume nodig voor goede brutomarge

Om een goede brutomarge te kunnen behalen is er in ieder geval voldoende inkoopvolume nodig. Voor een individuele onderneming is dat soms lastig te realiseren. Het aansluiten bij een inkooporganisatie en/of franchiseformule zou tot de mogelijkheden kunnen behoren om de brutomarge te verbeteren of in ieder geval op peil te houden.

Strategisch plan bij verkoop of stoppen

“Mocht u ten slotte op termijn willen stoppen of uw onderneming willen overdragen/verkopen dan adviseren wij u om hier zeker 5 jaar van te voren een strategisch plan voor te maken in overleg met uw adviseur. Als dit namelijk (fiscaal) niet goed en tijdig geregeld wordt, kunt u weleens voor hele onaangename verrassingen komen te staan. H&L Accountants & Belastingadviseurs heeft hier onlangs nog een presentatie over gegeven bij en op verzoek van de BOVAG.”

Reageer op dit artikel