nieuws

Hoogte bijtelling fiets van de zaak volgende stap

Ondernemen 5426

Hoogte bijtelling fiets van de zaak volgende stap

De lobby van RAI Vereniging en andere organisaties voor een fietsvriendelijk fiscaal beleid, vooral voor woon-werkverkeer, heeft succes gehad. Voor de fiets van de zaak gaat een bijtelling gelden. De volgende stap is te bepalen hoe hoog deze bijtelling wordt. Wat zegt de politiek?

RAI Vereniging bepleit samen met ANWB, de Fietsersbond, Natuur & Milieu, BOVAG, en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) een fietsvriendelijk fiscaal beleid. Als fietsvriendelijk fiscaal beleid zien ze ‘het aanpassen van de regels voor de leasefiets: vereenvoudigen en aansluiten bij het huidige bijtellingspercentage van de elektrische auto. Daarnaast is het tijd de WKR zodanig aan te passen dat de fiets voor woon-werkverkeer voortaan buiten de zogenaamde vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) valt.’

Duidelijke leaseregeling

De organisaties geven in een ‘Position Paper’ een kosten-batenanalyse van een duidelijke leaseregeling voor de fiets. ‘een dergelijke regeling voor alle betrokken partijen positief uitvalt en jaarlijks tot € 50 miljoen aan baten kan opleveren; € 6 miljoen aan belastinginkomsten en 44 miljoen aan maatschappelijke baten. Iedere extra fietsforens levert in deze constructie namelijk een jaarlijkse besparing op van maximaal 400 kg CO2 uitstoot en € 210,- aan ziekte- en verzuimkosten.’ Wouter Jager, voorzitter RAI Vereniging Fietsbedrijven: “De aandacht vanuit de politiek voor de fiets is mooi. Het is belangrijk dat de fiets nu is opgenomen in de plannen. Dit maakt het voor werknemers en werkgevers interessant om de fiets als alternatief voor de auto in te zetten.”

Antwoorden van de staatssecretaris

Kamerlid Matthijs Sienot van D66 heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Stientje van Veldhoven) en de staatssecretaris van Financiën (Menno Snel) over het stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers. Hieruit blijkt dat de politiek zich bewust is van de complexiteit van de huidige regels voor de Fiets van de zaak. Vraag: ‘Klopt het dat leasefietsers de hele waarde van hun fiets moeten optellen bij hun inkomen en dat dit voor leaseauto’s maximaal 25% is? En dat de regels voor leasefietsen veel ingewikkelder zijn dan voor een leaseauto? Zo ja, kunt u de reden hiervan toelichten? In het antwoord staat: ‘Het is (dus) onjuist dat leasefietsers de hele waarde van hun fiets bij hun inkomen moeten optellen. Desalniettemin is dit ingewikkelder dan het toepassen van een forfait.”

Prijs elektrische fiets drempel voor aanschaf

Snel zegt in antwoord op vragen van Sienot: ‘De ervaring leert dat met name de aanschafprijs van een elektrische fiets (inclusief speed pedelec, red.) voor de wat langere woon-werkafstanden een drempel kan zijn.’ ‘Het vereenvoudigen van de bijtelling voor privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets geeft ook een signaal vanuit het rijk richting werkgevers dat fietsstimulering belangrijk is en dat het rijk bereid is barrières die daarbij ervaren worden weg te nemen. Daarmee geeft het een impuls aan fietsstimulering door werkgevers.’

Hoe hoog wordt de bijtelling?

Hoe hoog de bijtelling voor de leasefiets wordt, is een volgend punt van onderhandeling. RAI Vereniging pleit in navolging van de bijtelling elektrische auto voor 4%. Staatsecretaris Snel zegt hierover: ‘[…] momenteel (wordt) in overleg met de branche (waaronder RAI Vereniging) onderzocht op welke wijze een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling kan worden vormgegeven. De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het pakket Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.’

Lees ook:

Fiets van de zaak krijgt gunstiger regeling

BOVAG: Fiscaal vriendelijke regels fiets van de zaak op komst

RAI Vereniging pleit voor aantrekkelijkere leaseregels fiets 

Lees in onze Vraagbaak over de fiscale regelingen voor de ‘fiets van de zaak’.

Reageer op dit artikel