nieuws

Fiets van de zaak in België vrijgesteld van belasting

Ondernemen 1842

Fiets van de zaak in België vrijgesteld van belasting

Bij onze Zuiderburen is actief gehandeld door de politiek om het fietsen te stimuleren. Dat leidt tot significante groeicijfers in de aankoop van met name elektrische fietsen en in de afgelegde fietskilometers. In Nederland wordt hard gelobbyd bij de politiek voor een belastingvrije fiets van de zaak.

Een woordvoerder van BOVAG stelt: ‘De belastingregels voor de fiets van de zaak zijn in Nederland veel te omslachtig. Deze hebben een averechtse werking hebben op de animo van werkgevers en werknemers om te kiezen voor een fiets van de zaak.’

Berekening bijtelling fiets te complex

BOVAG: ‘In tegenstelling tot een auto van de zaak, wordt bij de fiets niet een vast percentage van de aanschafprijs bij het loon opgeteld. In plaats daarvan moet de bijtelling uiterst complex worden berekend en dat kan dan ook nog eens op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door bij te houden hoeveel kilometers er privé worden gefietst, vermenigvuldigd met een zelf te berekenen kilometerprijs op basis van de waarde in het ‘economische verkeer’. Dat zijn de kosten per kilometer voor zaken als onderhoud, reparatie, stroom (in geval van een e-bike), afschrijving en verzekering.’

Controle privékilometers onmogelijk

‘Controle op het aantal privékilometers is echter onmogelijk en het bijhouden van een kilometerregistratie ondoenlijk, evenals het bepalen van de waarde in het economische verkeer. Er kan ook worden gerekend met een jaarlijkse afschrijving, maar niemand weet hoe die afschrijving te berekenen. Zelfs onder belastinginspecteurs heerst grote onduidelijkheid over de juiste rekenmethodes en dat maakt werkgevers huiverig om een fiets van de zaak te verstrekken, uit angst voor naheffingen.’

BOVAG pleit voor een sterk vereenvoudigde en werkbare regeling in Nederland. Dat doet BOVAG samen met Fietsersbond, Natuur & Milieu, Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, ANWB en RAI Vereniging.

Green Deal (nog) niet opgevolgd

In 2012 sloot toenmalig minister Schultz van I&M de Green Deal Fiets af met belanghebbende partijen. Doel: meer mensen hun woon-werkverkeer op de fiets laten afleggen. In de Green Deal werd afgesproken dat bedrijven die fietsen naar het werk stimuleren – bijvoorbeeld door middel van leaseconstructies, zouden worden ondersteund. Tot op heden is het daar helaas nog niet van gekomen.

Zie voor de Belgische fiscale maatregelen het artikel op link2fleet.be over belastingvrije fietsvergoeding voor alle typen fietsen.

Politiek wil ruimte voor de fiets

Bij de bekendmaking van de verkoopcijfers 2017 door RAI Vereniging was een kamerlid van de VVD aanwezig. Steven van Eijck van RAI Vereniging pleitte bij deze gelegenheid voor de leasefiets. “We willen dat de leasefiets minder wordt belast. Of beter nog, dat de bedrijfsfiets 100% onbelast is. We pleiten voor een volledig onbelaste leasefiets voor werknemers, met de optie eens in de 3 jaar een nieuwe aan te schaffen.” D66 geeft de fietser voorrang en een serieuze plek in het regeerakkoord. Het wil dat fietsers binnen de bebouwde kom altijd voorrang krijgen op rotondes en kruisingen waar geen verkeerslichten zijn. D66-Kamerlid Sienot: “Laten we het autodenken in de stad doorbreken en ervoor zorgen dat mensen sneller de fiets pakken. Dat is een duurzamer, goedkoper en gezonder alternatief dan de auto.” Ook wil D66 meer fietsenstallingen.

100 miljoen fietsbudget

Dit kabinet heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor het fietsbudget. Daarnaast kan de bekostiging van fietsstimuleringsmaatregelen uit het gemeentefonds komen, dat vanwege de extra rijksuitgaven jaarlijks groeit. De politiek wil dat fietsers hier snel van gaan profiteren. Begin april zit de fietslobby weer samen met politieke vertegenwoordigers om dit te bewerkstelligen.

Lees ook:

Reageer op dit artikel