nieuws

H&L Benchmark: omzetstijging zet door in 3e kwartaal

Ondernemen 1263

De H&L Benchmark laat zien dat er ook een omzetstijging is gerealiseerd in het 3e kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van 4,4%. Dit is een vervolg op een omzetstijging in het eerste kwartaal van 3,4% en in het 2e kwartaal van 6,4%. Cumulatief gezien is er tot en met het 3e kwartaal 2017 ten opzichte van 2016 een omzetstijging in de H&L Benchmarkgroep van gemiddeld 5%.

H&L Benchmark: omzetstijging zet door in 3e kwartaal
De H&L Benchmark laat een omzetstijging zien in het 3e kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar van 4,4%. Beeld H&L Accountants & Belastingadviseurs

Het rendement in het 3e kwartaal 2017 is, zoals in de informatiebullet is te zien, licht gedaald ten opzichte van vorig jaar met 0,2%. Cumulatief gezien is echter tot en met het 3e kwartaal 2017 het rendement onderaan de streep licht gestegen ten opzichte van vorig jaar naar 13% van de omzet. Klik hier voor de cijfers 2e kwartaal 2017.

Waar liggen de kansen voor de tweewielerwinkel?

De H&L benchmark geeft een goed inzicht waar de omzet- en winstkansen liggen voor de tweewielerwinkel. We zetten ze hieronder op een rijtje.

1 Uitstekende service: Belangrijk is het bieden van een zeer goede service. Dit is het ‘wapen’ van de tweewielerwinkel in de concurrentie met groeiende internetverkopen en de prijsdruk die hiermee gepaard gaat.

2 Goed gekwalificeerd personeel: En natuurlijk het werken met goed gekwalificeerd personeel op vaktechnisch en commercieel gebied is van groot belang.

3 Category management: H&L ziet in de cijfers ook de positieve effecten terug van ondernemers die samenwerken met een sterke brancheformule en/of collectief inkopen. Een goed assortimentsbeheer, waarbij gekeken wordt naar een optimale samenstelling van producten en een goede omloopsnelheid, is hierbij van belang.

4 Werkplaatsopbrengst optimaliseren: Het (verder) optimaliseren van de werkplaatsopbrengsten is bij veel ondernemers nog steeds een punt van aandacht. Hier valt bij de meeste ondernemers namelijk nog veel meer rendement te behalen. Een snelle en goede afwikkeling van reparaties is hierbij een basisvereiste. De reparaties uiteraard gefactureerd tegen een voldoende hoog uurtarief.

5 Goede kassasoftware: Bij de optimalisatie van de werkplaatsopbrengsten is een goede kassasoftware belangrijk. Deze kan een uitgebreide specificatie genereren voor de klant. Daarnaast is van belang dat zoveel mogelijk gewerkte uren ook daadwerkelijk worden doorberekend aan de klant.

6 Fietsverzekeringen: De provisieopbrengsten uit de verkoop van fietsverzekeringen zijn stabiel in de H&L Benchmarkgroep met een percentage van 1,1% van de omzet. Wel valt op dat er soms grote verschillen zitten in de opbrengsten op dit gebied. Natuurlijk kan de regio waarin de onderneming is gevestigd hierbij een rol spelen. Van groot belang is om bij de verkoop van een fiets ook serieus aandacht te besteden aan de ‘bijverkoop’ waar fietsverzekeringen toe behoren.

2017 goed jaar

2017 lijkt een goed jaar te gaan worden, gekeken naar de resultaten tot en met het 3e kwartaal. H&L Accountants & Belastingadviseurs houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de branche. H&L Accountants & Belastingadviseurs doet na ieder kwartaal een actueel verslag in Tweewieler van de verdere ontwikkelingen in de rijwielbranche met een korte analyse van de cijfers om hiermee steeds een tipje van de sluier op te lichten. Cliënten van H&L zullen uiteraard in de volle breedte geïnformeerd worden over de actuele ontwikkelingen in de rijwielbranche.

Foto's

Reageer op dit artikel