nieuws

Mobiliteit in Cijfers: Verkoop elektrische fietsen gedaald in 2016

Ondernemen 3353

Mobiliteit in Cijfers: Verkoop elektrische fietsen gedaald in 2016
Mobiliteit in Cijfers Tweewielers 2017-2018 laat een daling zien van de verkoop elektrische fietsen in 2016. Beeld cover Mobiliteit in Cijfers BOVAG-RAI Vereniging

Mobiliteit in Cijfers geeft jaarlijks een beeld van de tweewielermarkt. Opvallend in de laatste uitgave is de daling verkoop nieuwe elektrische fietsen in 2016. Het aandeel vakhandel in de verkoop nieuwe fietsen is 6% hoger dan in 2015. Verkoop via internet groeit snel en is 15% hoger dan 4 jaar geleden.

Mobiliteit in Cijfers is een uitgave van BOVAG en RAI Vereniging, en baseert zich op cijfers van die organisaties en marktonderzoeksbureau GfK. De cijfers laten een groei van het aandeel vakhandel in de verkoop nieuwe fietsen zien van 70% in 2015 naar 76% in 2016. Dit onderstreept het belang van het kanaal. Zoals al vaak gezegd, zeker voor elektrische fietsen is het advies en de after sales van het vakhandelskanaal onmisbaar.

Internetverkoop stijgt flink

Het aandeel via internet verkochte nieuwe fietsen stijgt ook flink, van zo’n jaar na jaar ongeveer 10% tot en met het jaar 2014, naar 19% in 2015 en 26% in 2016. De cijfers laten niet zien of het gaat om directe online partijen die rechtstreeks aan de consument verkopen, of om retailers met een sterke online performance die ook fysieke service- en verkooppunten hebben.

Daling elektrische fietsen

De cijfers laten een heel forse stijging van de verkopen elektrische fietsen zien vanaf 2009. Toen werden 153.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht. In 2015 is dat aantal opgelopen naar 276.000. In 2016 is een kentering te zien, en staat de teller op 269.000 elektrische fietsen. Het aandeel van de elektrische fietsen in de totale verkoop van fietsen stijgt wel. Alle andere categorieën (stadfietsen, kinderfietsen en sportfietsen) behalve hybride fietsen, laten een forse daling zien in de verkoopcijfers. Het totale aantal verkochte nieuwe fietsen was in 2016 weer lager (928.000) dan het jaar ervoor (983.000). Of er sprake is van een trendbreuk in de verkoop nieuwe elektrische fietsen* is nog te vroeg om te zeggen.

Speed pedelec vertoont ook daling in 2016

Ook de totale afzet van speed pedelecs* vertoont een lichte daling. In 2015 stond het totaal aantal verkochte en geregistreerde nieuwe speed pedelecs op 3.490, in 2016 is dat 3.468. Het totale park aan speed pedelecs is gegroeid van 2.819 (2014), 6.179 in 2015 naar 9.485 in 2016.

Gemiddeld aankoopbedrag verder gestegen

Ondanks dat de verkoop elektrische fietsen nieuw licht is gedaald, is het wel de aanjager van de stijging van het gemiddelde aankoopbedrag in de fietsen. In de totale markt lag dit in 2015 nog beneden de duizend euro (€ 914,-). In 2016 erboven met € 1.010,-. De vakhandel scoort op gemiddeld aankoopbedrag nog beter met € 1.058,- in 2015 en € 1.091,- in 2016.

Veel meer fietsen zonder licht

De verhouding tweedehands versus nieuwverkoop laat na een lichte daling van de nieuwverkoop weer een stijging in het percentage zien. Daarmee is het percentage nieuw verkochte fietsen in 2016 63% versus 37% tweedehands verkochte fietsen. Dit soort bewegingen hangen vaak sterk samen met de economie, die vanaf 2016 groei laat zien. Nog een opvallend cijfer dat we hier willen noemen, is het percentage fietsers dat voor- en achterlicht voert. Dat kelderde de laatste jaren van 61% in 2013 tot 41% in 2015. Alle voorlichtingscampagnes vanuit de overheid ten spijt.

*De speed pedelec verkoopcijfers laten in deze Mobiliteit in Cijfers, die t/m 2016 loopt, geen actueel beeld zien. Daarvoor verwijzen we graag naar de VWE-cijfers die we maandelijks in Tweewieler publiceren.

Meer cijfers:

Reageer op dit artikel