blog

BLOG Vreemde vogels

Ondernemen 1446

Herken je dit? Mensen die de winkel of werkplaats bezoeken, mailen, bellen en zonder enige schaamte onze expertise raadplegen om er hun eigen voordeel mee te doen? Deze mensen, klanten kun je ze volgens mij niet noemen, lijken het de gewoonste zaak van de wereld te vinden dat ze gebruik kunnen maken van ‘ons’ zonder er iets tegen over te stellen.

BLOG Vreemde vogels
In zijn columns en blogs geeft Eugen Uppelschoten, eigenaar van Bikeshop Amersfoort, zijn visie op de branche. Foto Tweewieler

Het lijkt er dan op of wij een gesubsidieerde instantie zijn waar je gratis advies kunt inwilligen en gratis werkzaamheden kunt laten uitvoeren. In een recent verleden deden mensen nog de moeite om te verhullen dat ze helemaal niet van plan waren iets te kopen of te laten bijstellen zonder te betalen. Steeds vaker gebeurt dit nu zonder dat we enige gêne bespeuren. ‘Kunt u mij even vertellen welke accuversie ik nodig heb voor de fiets die ik 8 jaar geleden bij u heb gekocht?’ Deze of vragen van dien aard zijn aan de orde van de dag.

Brutaal mens heeft de halve wereld

Ik verwonder mij erover hoe dit zo kan zijn ontstaan. Zouden deze mensen helemaal niet door hebben dat er in een bedrijf geld verdiend moet worden? Of handelen ze onder het motto ‘een brutaal mens heeft de halve wereld’?

Schaapachtig aankijken

Als ik de ‘klanten’ erop ondervraag, krijg ik steeds vaker de indruk dat ze het de gewoonste zaak van de wereld vinden. Dat ze er helemaal niet bij stilstaan of er geen kwaad in zien. Men ziet het verband niet. Als ze er op worden aangesproken, rechtvaardigen ze hun gedrag door te stellen dat ze in het verleden wel iets hadden gekocht of dat in de toekomst zeker zullen doen. Of ze kijken je schaapachtig aan.

Gedrag vreemde vogels

Desalnietteplus is het een ontwikkeling waar wij weer over na moeten denken. Hoe kunnen we er het beste mee om gaan zonder kind van de rekening te worden? Hoewel we het gedrag van deze vreemde vogels niet kunnen veranderen, kunnen we het wel beïnvloeden. We kunnen er in ieder geval voor zorgen dat we niet aan het kortste eind trekken. Kijk, en nu wordt het toch weer leuk!

Reageer op dit artikel