artikel

Fietsen bij onze oosterburen: feiten, cijfers en ontwikkelingen

Ondernemen 1254

Fietsen bij onze oosterburen: feiten, cijfers en ontwikkelingen

Het gebruik van fietsen en de verkoop ervan groeit in Duitsland. Daarnaast zet de elektrificatie van de fietsen ook bij onze oosterburen door, waarbij de vraag naar e-bikes fors is gestegen. Met het grootste aantal inwoners in de EU is de Duitse markt heel interessant voor fietsleveranciers en -retailers. Alleen… net zoals in België, is de infrastructuur in Duitsland niet op het niveau van Nederland. Tweewieler laat zien hoe onze oosterburen fietsen.

Fietsgebruik in Duitsland

 • 83 miljoen inwoners in 2018
 • Aantal fietsen in 2017: 73,5 miljoen
 • Aantal e-bikes in 2017: 3,2 miljoen
 • Totaal gefietste afstand in 2015: 24.800 miljard kilometer
 • Ruim 80% van de huishoudens bezit minstens één fiets
 • 50% van de autoritten zijn korter dan 5 kilometer
 • 9% Van alle dagelijkse verplaatsingen vindt plaats op de fiets

Lees verder na de foto.

Duitsers gaan meer fietsen

Volgens berekeningen van de overheid is het gebruik van de fiets sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

 • In de stad wordt de fiets vaker gebruikt als transportmiddel dan op het platteland; 35% in de stad tegen 27% op het platteland
 • In vergelijking met andere vervoersmiddelen is het gebruik van fietsen sinds 2013 aanzienlijk toegenomen
 • In 2017 vond 63% het leuk of erg leuk om de fiets als vervoermiddel te gebruiken. In 2015 was dat nog 9% minder
 • De fiets wordt het meest gebruikt bij het boodschappen doen (75%), voor dagtochten (58%) en bij recreatie (54%)

Lees verder na het kader.

 

Bijna een derde van de Duitsers tussen de 14 en 69 jaar gebruikt de fiets om naar het werk te rijden. De gemiddelde afstand bij woon-werkverkeer op de fiets is 16,4 km. Voor 57% is de afstand naar het werk te groot om op de fiets af te leggen. Het percentage mensen dat de fiets combineert met openbaar vervoer is 27%.
De belangstelling voor vakanties met de fiets steeg in 2016 met 16% vergeleken met het jaar ervoor. In 2016 ondernamen 5,2 miljoen Duitsers van 18 jaar en ouder een fietstocht met minimaal drie overnachtingen. In 2015 waren dit er 4,5 miljoen. Voor fietstoeristen zijn goede fietspaden, voldoende bewegwijzering en gastronomie die speciaal gericht is op fietsers belangrijk.

Lees verder na de foto.

De fiets als alternatief vervoersmiddel

Ook in Duitsland wordt de fiets steeds meer gezien als een geschikt vervoersmiddel. Het fietsgebruik in Duitsland wordt steeds meer gestimuleerd door:

 • De toenemende overbelasting van auto’s – en dan met name in steden en grootstedelijke gebieden
 • Een nieuw bewustzijn voor gezondheid en de omgeving
 • (Dreigende) rijverboden voor vervuilende auto’s
 • De snelle groei in de steden van koeriers- en pakketdiensten. Hiervoor worden ook steeds vaker (e-)bakfietsen gebruikt.
 • Daarnaast zorgen ook technische innovaties ervoor dat fietsen veiliger en comfortabeler wordt.

Lees verder na het kader.

Fietsproductie

 • Fietsen bij onze oosterburen: feiten, cijfers en ontwikkelingen Aantal geproduceerde fietsen in 2017: 1.733.000
 • Aantal geïmporteerde e-bikes in 2018: 880.000
 • Aantal geëxporteerde e-bikes in 2018: 440.000
 • In 2016 kwam 34% van alle verkochte fietsen uit Azië
 • Het percentage geïmporteerde e-bikes uit de EU is 63%

 

Export van in Duitsland geproduceerde fietsen

In de totale fietsenbranche werd in 2016 voor € 710 miljoen geproduceerd. Wanneer daar de waarde van de producten aan toegevoegd wordt, dan is het resultaat bijna € 2 miljard. Het aantal exacte aantal banen is lastig in te schatten, naar schatting zijn 280.000 mensen aan het werk in de Duitse fietsindustrie.

De belangrijkste klanten van Duitse fietsen bevinden zich binnen Europa. In 2016 gingen werden deze fietsen vooral geïmporteerd door Nederland (19%) en door Oostenrijk (9%). In datzelfde jaar kwam van alle wereldwijd verkochte fietsen 39% uit Duitsland. Omdat de invoer van fietsen de uitvoer overtreft, is Duitsland een importland.

Lees verder na het kader.

Verkochte fietsen

 • Verkoop nieuwe fietsen, inclusief elektrische in 2017: 3.850.000 (-5%)
 • Gemiddelde prijs van een fiets in 2016: € 643,-
 • Gemiddelde prijs van een e-bike in 2016: € 3.287,-
 • Aantal verkochte elektrische fietsen in 2017: 720.000 (+19%)
 • Aandeel elektrische fietsen: ongeveer 20%
 • Aantal fietsenwinkels met dan een ton omzet: 3.800

 

Aanschaf nieuwe (elektrische) fiets

In 2017 zei zo’n 14 procent tijdens een onderzoek dat ze in de komende 12 maanden een nieuwe fiets wilden kopen. 42% zou dan kiezen voor een ‘gewone’ stadsfiets, dus niet voor een e-bike.

Uit hetzelfde onderzoek uit 2017 blijkt dat 36% maximaal 1.000 euro voor een elektrische fiets uit wil geven. In een ander onderzoek gaf ongeveer 56 procent van de respondenten aan dat het gewicht van een e-bike een belangrijke factor bij aanschaf is. Maar liefst 75% geeft aan dat ze zich bij de mogelijke aanschaf van een e-bike in een fysieke winkel willen laten informeren. Zo’n 43% overweegt het gebruik van een e-bike voor het fietsen van langere afstanden.

Lees verder na het kader.

Huurfietsen ook in Duitsland in opkomst

Innovatieve systemen voor huurfietsen en bikesharing zijn ook in Duitsland in trek. Vooral in de grote steden zijn er steeds meer aanbieders hiervan, waaronder de Duitse spoorwegen (Deutsche Bahn). En opvallend: in Duitsland hebben veel Aziatische bedrijven interesse in de markt voor fietsleensystemen.
Sommige gemeenten zien bikesharing als antwoord op het toenemend aantal fietsen dat overlast geeft. Deze fietsen moeten ergens worden gestald. Vaak blijven de goedkope, kapotte fietsen staan. In een enquête geeft 79% van de ondervraagde Duiters aan positief te staan ten opzichte van huursystemen voor de fiets. En van alle Duitsers heeft 14% ooit een huurfiets gebruikt.

Uber plaatst duizend e-bikes in Berlijn
Met duizend e-bikes wil Jump, een dochteronderneming van Uber, mensen in Berlijn meer mobiliteit geven. Hiervoor waren in Berlijn geen e-bikes beschikbaar die gehuurd konden worden. Uber zegt dat ze juist voor Berlijn koos, omdat in geen andere stad in Duitsland het aantal huishoudens dat geen auto bezit zo groot is.
De Jump fietsen, die zijn ontworpen in de VS en geassembleerd worden in Portugal, zijn met de app van Uber te gebruiken. Voor het reserveren en ontgrendelen betaalt de gebruiker één euro, iedere minuut gebruik van de fiets kost 10 eurocent.
Volgens experts leveren dit soort bikesharing modellen geen winst op. Ook bij Uber stellen ze zichzelf de vraag of dit in toekomst wel zo gaat zijn. Maar het bedrijf zegt dat ‘we pas aan het begin staan van dit soort ontwikkelingen’.

 

Daling verkeersdoden, maar stijging bij fietsers

Het aantal overleden fietsers in Duitsland steeg de eerste vijf maanden van 2019 fors. In totaal kwamen in het verkeer 11,3% meer fietsers om het leven dan het jaar ervoor. In absolute aantallen betekent dit dat 158 fietsers stierven in de eerste vijf maanden van 2019. Dat zijn er zestien meer dan in 2018. In 2017 voelde net iets meer dan de helft van de ondervraagde fietsers zich in het verkeer ‘zeer/grotendeels veilig’ en slechts 4% zich ‘zeer veilig’.

Lees verder na de foto.

Fietsen bij onze oosterburen: feiten, cijfers en ontwikkelingen

Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis vonden meer ongevallen plaats in de eerste zes maanden van het jaar. Daarbij kwamen iets minder mensen om het leven dan in dezelfde periode van 2018: 1.465 tegenover 1.505. Het aantal gewonden in het verkeer daalde met 5,1 procent.

De Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid vindt dat de veiligheid voor fietsers dringend omhoog moet. Wwoordvoerster Julia Fohmann: “Fietsers hebben vooral in de steden vaak te weinig ruimte en komen daardoor vaak om het leven na ongevallen met vrachtwagens en auto’s.” Zij pleit vooral voor een veiligere infrastructuur voor de fiets.

Lees verder na de foto.

Infrastructuur

Duitsland is autoland. Het is misschien wel daarom dat er weinig statistieken beschikbaar zijn over de infrastructuur bij Duitse fietspaden of de ontwikkeling daarvan. De cijfers van de gemeentelijke fietsinfrastructuren zijn bijvoorbeeld niet landelijk opgenomen, terwijl zo’n 80% van alle fietspaden in een gemeente liggen.
Fietsroutes die snel en veilig zijn, vormen een uitzondering in gemeentes. Maar liefst 63% van de Duitse fietsers eisen meer fietspaden van de politiek en 55% wil een sterkere scheiding van voetgangers- en fietspaden.
Bij provinciale wegen ontbreken fietspaden bij:

 • 61% van alle federale snelwegen
 • 75% van alle snelwegen
 • 84 % van alle provinciale wegen

Om grotere steden via fietspaden met elkaar te verbinden staan verschillende projecten in de planning, waaronder in het Ruhrgebied.

Lees verder na het kader.

Fiets ten koste van de auto

Volgens een enquête door de Duitse Fietserbond ADFC wil de helft van alle Duitsers een andere verdeling van de openbare ruimte. Liefst 87% van hen willen meer ruimte voor ontmoetingen, fiets- en voetgangersverkeer, 50% wil dat deze verandering ten koste van het autoverkeer gaat.

Van de Duitse fietsers wil:

 • 63% meer fietspaden
 • 55% beveiligde parkeerfaciliteiten
 • 55% een scheiding van fietsen en wandelpaden

 

Lees verder na de foto.

Overheid geeft subsidie aan innovatieve projecten

Het Ministerie van Transport (BMVI) ondersteunt innovatieve projecten om fietsen in Duitsland te verbeteren. Het gaat dan vooral om structurele maatregelen. In 2019 wordt hiervoor 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Met dit geld kunnen projecten worden gefinancierd om de voorwaarden om te fietsen te verbeteren. Dit kunnen infrastructurele maatregelen zijn of projecten die zorgen voor een duurzame mobiliteit met fietsen, zowel op stedelijk als op wijkniveau. De mobiliteitsconcepten mogen gekoppeld worden met andere vervoermiddelen.

Bronnen: WSM, Destatis, Conebi, ZIV, Statista, VSF, BMVI, ADFC


Dit artikel over onze zuiderburen en hun fiets vind je vast ook interessant:

 

 

Reageer op dit artikel