artikel

H&L Benchmark 2018: cijfers om mee thuis te komen

Ondernemen 907

Het vierde kwartaal van 2018 werd gekenmerkt door zeer zacht, zonnig en droog weer. Alleen december was wat aan de natte kant maar wel zacht van temperatuur. Gevolg is dat in oktober en november omzetstijgingen met dubbele cijfers werden genoteerd: respectievelijk 30,2% en 16,3%. Maar ook in december was er een plus van 2,8% ten opzichte van 2017. Cijfers om mee thuis te komen!

H&L Benchmark 2018: cijfers om mee thuis te komen
H&L benchmark heel 2018

Of 2019 ook zo’n topjaar gaat worden als 2018 is natuurlijk de grote vraag. Want wat was precies de invloed van het geweldig mooie weer in 2018? En hoe ontwikkelt zich de verkoop van e-bikes (ook onder de jeugd)? Hoe ontwikkelen de brutomarges zich in 2019? Allemaal zaken die H&L Accountants & Belastingadviseurs weer op de voet voor u gaat volgen in 2019.

2018 kortweg uitstekend

Dat 2018 voor nagenoeg de gehele H&L Benchmarkgroep een uitstekend jaar is geweest, is een feit. Niet alleen de omzet is gemiddeld met bijna tien procent gestegen ten opzichte van 2017, ook het rendement onderaan de streep steeg met 1,2% naar 13% van de omzet. En daar gaat het natuurlijk allemaal om!

Fietsverzekeringen kunnen nog verder worden geoptimaliseerd

Gemiddeld is er een omzetstijging gerealiseerd van 9,9%. Meer dan de helft van de ondernemers uit de H&L Benchmarkgroep heeft echter een omzetstijging weten te realiseren van meer dan 10% oplopend naar percentages van meer dan 20% ten opzichte van 2017. De opbrengst werkplaats/arbeidsloon is ook in 2017 een belangrijke en stijgende factor geweest (in euro’s) voor het positieve resultaat van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep. Het percentage van deze omzetcategorie is echter wat gedaald ten opzichte van het jaar 2017 naar 10,4% van de omzet. Dit als gevolg van het feit dat de omzet waartegen deze posten worden afgezet in 2018 fors is gestegen. De provisies fietsverzekeringen betreffen 1% van de omzet. Een belangrijke aanvullende inkomstenbron die bij veel ondernemers nog verder kan worden geoptimaliseerd. Wellicht ook bij u? Gaat iedere klant die een fiets heeft gekocht met een fietsverzekering de deur uit?

Kostenniveau kan omlaag

Het totaal gemiddeld kostenniveau van de ondernemingen in de H&L Benchmarkgroep is al jaren stabiel. Op individueel niveau valt er zeker nog wel winst te behalen als samen met de ondernemers wordt gekeken naar de verschillende kostencomponenten van hun onderneming. De kosten van de betreffende onderneming worden dan vergeleken met het gemiddelde van de H&L Benchmarkgroep. Bij grote(re) verschillen wordt hier dan op ingezoomd en samen met de ondernemers gekeken of er verbeterpunten zijn op dit gebied.

Weet als ondernemer waar uw verbeterpunten liggen

Kortom, de trend in de rijwielbranche is uitermate positief. Belangrijk is wel dat u als ondernemer vinger aan de pols houdt en precies weet waar uw verbeterpunten liggen. Eén keer per jaar uw cijfers bekijken in de vorm van een jaarrekening, is kijken naar het verleden waar u niks meer aan kunt veranderen. Minimaal één keer per kwartaal uw cijfers bekijken en analyseren samen met uw adviseur, is ons inziens belangrijk om uw onderneming tijdig bij te kunnen sturen en hiermee uw rendement te optimaliseren. Het is niet de bedoeling dat u keihard werkt, ondernemersrisico loopt en (te) weinig verdient. Toch?

H&L Benchmark

H&L Accountants & Belastingadviseurs doet na ieder kwartaal actueel verslag op Tweewieler.nl van de ontwikkelingen in de rijwielbranche met een korte analyse van de cijfers om hiermee steeds een tipje van de sluier op te lichten.
Mocht u door dit artikel geïnteresseerd zijn geraakt in de diensten van H&L Accountants & Belastingadviseurs, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met de heer drs. (Daan) Luijkx AA of de heer (Richard) Guit AA, beiden partner bij H&L.
www.hlaccountants.nl

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel