artikel

Onderzoek potentieel e-bike regio Zuid-Limburg

Ondernemen 549

Samen met 50 werkgevers en 39 rijwielhandelaren heeft Maastricht Bereikbaar actie ondernomen om het e-bikegebruik voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Onderzoek toont dat probeeracties, aanschafregelingen en beloningsprogramma’s succesvol bijdragen aan structurele gedragsverandering. Er is nog veel potentieel.

Onderzoek potentieel e-bike regio Zuid-Limburg
Probeeracties, aanschafregelingen en beloningsprogramma’s zorgen voor meer aankoop en gebruik van de e-bike. Onderzoek in Zuid-Limburg laat zien dat er nog veel potentieel is. Foto ANWB

Programmabureau Maastricht Bereikbaar stimuleert slim reizen in Zuid-Limburg. Door de maatregelen van het project Fietsimpuls is het gebruik van de e-bike voor het woon-werkverkeer in Maastricht en omgeving in de laatste vier jaar verdrievoudigd op afstanden tot 15 kilometer. Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd door MuConsult en Goudappel Coffeng. Dit onderzoek is als download beschikbaar via tweewieler.nl.

Aanschafdrempel

Sinds 2012 hebben werknemers in Zuid-Limburg de mogelijkheid om gratis een week een e-bike te proberen. 60% van de deelnemers zegt na afloop een e-bike aan te gaan schaffen of dit te overwegen. De werkelijke conversie ligt echter een stuk lager. Uit interviews en bijeenkomsten met oud-deelnemers bleek in 2016 dat prijs en het grote aanbod werknemers onzeker maken. Dit zorgt, ondanks positieve intenties om een e-bike aan te schaffen, voor uitstel en mogelijk zelf afstel van de aankoop.  et als gevolg dat gedragsverandering uitblijft.

Onderzoek aanschafpotentie

MuConsult en Goudappel Coffeng hebben daarom in opdracht van Maastricht Bereikbaar eind 2017 grootschalig onderzoek gedaan naar de aanschaf en aanschafpotentie van e-bikes voor het woon-werkverkeer in Zuid-Limburg. 2.000 werknemers namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn representatief voor de totale werkende populatie in Zuid-Limburg.

4.000 extra e-bikes dankzij Maastricht Bereikbaar

Het onderzoek toont aan dat in de regio Zuid-Limburg de afgelopen 6 jaar circa 31.000 nieuwe e-bikes zijn aangeschaft voor het woon-werkverkeer. Waarvan bijna 4.000 dankzij de samenwerking van Maastricht Bereikbaar.

Gemiddeld genomen doen werknemers 5,5 maanden over de aanschaf en geven zij gemiddeld € 2.150,- uit. 86% van de werknemers gaat voor de aanschaf naar een rijwielhandelaar. De e-bike blijkt ook echt aan te zetten tot actie: na aanschaf maakt de gebruiker ruim de helft van wekelijkse woon-werkritten daadwerkelijk met de e-bike.

Nog veel potentieel

11% van de respondenten overweegt nog om een e-bike aan te schaffen, maar heeft dit nog niet gedaan. Dit percentage staat gelijk aan circa 24.000 werknemers in Zuid-Limburg. De positieve intentie komt bijvoorbeeld voort uit deelname aan een probeeractie van Maastricht Bereikbaar (www.ontdekdeebike.nl).

De intentie tot aanschaf is er al geruime tijd (gemiddeld meer dan een jaar), maar de juiste prikkels en urgentie ontbreken om over te gaan tot aanschaf. Werknemers zeggen hierover zelf dat ze wachten op een goede aanbieden bij een rijwielhandelaar (56%), maar ook een betere fietsregeling bij de werkgever (37%) en behoeft aan meer informatie (24%) worden genoemd.

Intentie  versus daadwerkelijke aanschaf

Om een verdere verklaring te vinden, is ook gekeken naar ontwikkelingen en kenmerken die een rol spelen in het aanschafproces. Er zijn interessante verschillen tussen de ‘aanschafgroep’ en ‘intentiegroep’.

Zo blijkt de ‘aanschafgroep’ een gemiddeld woon-werk afstanden te hebben van 11 kilometer. Bij de ‘intentiegroep’ is dat met 15 kilometer een stuk hoger. De ‘aanschafgroep’ lijkt bovendien intrinsiek gemotiveerder en hecht meer belang aan gezondheidseffecten. Tot slot valt op dat werknemers die een e-bike hebben aangeschaft daarbij veelvuldig gebruik kunnen maken van een fietsregeling van de werkgever. Een kenmerk dat bij de ‘intentiegroep’ nauwelijks voorkomt.  Waarschijnlijk werken werknemers uit de ‘intentiegroep’ veelal bij werkgevers die geen (goede) fietsregeling aanbieden.

Kloof tussen koopintentie en koopgedrag

Het onderzoek toont aan dat e-bike een succesvol alternatief is voor de auto, maar óók dat overheid, werkgevers, rijwielhandelaren en fabrikanten samen een uitdaging hebben om de kloof tussen (koop)intentie en (koop)gedrag te verkleinen. Om zo het potentieel van de e-bike maximaal te benutten.

Download het volledige rapport

Het volledige onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Beenker van Goudappel Coffeng (jbeenker@goudappel.nl of 06 21893915)

Foto's

Reageer op dit artikel