nieuws

H&L Benchmark: Omzet 2e kwartaal fors gestegen

Home 1137

H&L Benchmark: Omzet 2e kwartaal fors gestegen
Net als in 2016 ook in 2017 een positief tweede kwartaal.

De cijfers van de H&L Benchmarkgroep tonen dat het tweede kwartaal van dit jaar positief te noemen was. Gemiddeld was de omzetstijging van de H&L Benchmarkgroep in het tweede kwartaal 2017 6,4 procent. Met name de maand juni sprong er positief uit met een plus ten opzichte van vorig jaar van maar liefst 14,8 procent.

Ook steeg de gemiddelde omzet in de maanden april en mei ten opzichte van vorig jaar met respectievelijk 3 procent en 1,6 procent. Kortom, net als in 2016 een positief tweede kwartaal. De trend in de rijwielbranche blijft aanhoudend positief. Alleen in de maand januari van dit jaar is er ruim 11 procent ingeleverd ten opzichte van vorig jaar. Het eerste halfjaar is de omzet gestegen met gemiddeld 5,4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2016. Een mooie tussenstand.

Provisies fietsverzekeringen licht gestegen

De provisies fietsverzekeringen zijn gemiddeld ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar licht gestegen met 0,2 procent naar 1,3 procent van de omzet. De opbrengsten arbeidsloon in de werkplaats stijgen ook in het tweede kwartaal dit jaar met 0,2 procent naar 9,3 procent van de omzet. Cumulatief over het eerste halfjaar komen de provisies fietsverzekering dit jaar uit op 1,1 procent (2016: 1 procent) van de omzet en de opbrengsten arbeidsloon op 10,5 procent (2016: 10,4 procent).

Lees ook
Markt in maart flink aangetrokken

Omzet servicebeurten/-pakketten

Om de cijfers goed te kunnen blijven vergelijken met voorgaande jaren heeft H&L ervoor gekozen om de omzet van de servicebeurten/-pakketten in de H&L Benchmark te rubriceren onder de netto-omzet en niet onder de rubriek opbrengsten arbeidsloon. In de praktijk is echter gebleken dat er nog steeds ondernemers zijn die de (gratis) servicebeurten/-pakketten (arbeidscomponent) die worden aangeboden aan de klant niet separaat op de verkoopfactuur zetten met 6% BTW.

Verkoopfactuur juist inrichten

Wij adviseren om dit wel te gaan doen, gezien het feit dat dit op jaarbasis bij veel ondernemers al gauw duizenden euro’s kan opleveren. Let er wel op dat dit dan op de juiste manier gebeurt, zoals eerder is uiteengezet in Tweewieler. Hierbij dient de verkoopfactuur op de juiste manier te worden ingericht. Hoe dit in z’n werk gaat, is inmiddels bekend bij alle gerenommeerde kassapakketten in de branche.

Kostenkant afgelopen jaren stabiel

Als we kijken naar de kostenkant kunnen we concluderen dat deze de afgelopen jaren stabiel is. In het tweede kwartaal 2017 een daling van slechts 0,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit houdt niet in dat er op individueel niveau door ondernemers in de branche niet veel te verbeteren valt. Met behulp van de H&L Benchmark kan H&L per kostenrubriek (personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten etc.) de cijfers van ondernemingen vergelijken met de H&L Benchmark.

Tijdig bijsturen

Dit geeft de mogelijkheid om per kwartaal en dus tijdig in overleg met de ondernemers bij te sturen indien nodig. Ten slotte is het resultaat onderaan de streep over het tweede kwartaal gestegen met 1,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is waar het uiteindelijk om gaat, nog steeds om gaat, nog steeds een positieve trend dus.

 

H&L BENCHMARK

H&L Accountants & Belastingadviseurs geeft na elk kwartaal in Tweewieler een actueel verslag van de ontwikkelingen in de rijwielbranche, met een korte analyse van de cijfers om hiermee een tipje van de sluier op te lichten. Cliënten van H&L worden uiteraard in de volle breedte geïnformeerd. Voor meer informatie: www.hlaccountants.nl. Met dit schrijven trachten wij de lezers van Tweewieler zo goed mogelijk geïnformeerd te houden. Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van dit artikel, aanvaarden de schrijvers noch H&L enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of gevolgen daarvan.

Foto's

Reageer op dit artikel