nieuws

Markt in maart flink aangetrokken

Home 1165

Markt in maart flink aangetrokken
Maart 2017 maakt het omzetverlies in de 1e 2 maanden van dit jaar goed.

De H&L Benchmarkgroep liet in de 1e 2 maanden van 2017 een negatief beeld zien. In januari een omzetdaling van 11,9% ten opzichte van januari 2016. Februari was iets beter maar nog steeds een matige maand. Maart maakte dit bij de meeste ondernemers in één klap goed met een gemiddelde omzetstijging van 13%.

Ook dit jaar heeft H&L Accountants & Belastingadviseurs haar benchmarkgroep weer verder vergroot. Als we inzoomen op de gerealiseerde omzetcijfers van de H&L benchmarkgroep in het 1e kwartaal 2017 kunnen we het volgende concluderen.

Februari ‘lastige’ maand

Februari 2017 was matig met een lichte omzetstijging van 2%. Deze maand was in 2016 een slechte maand qua omzet met een daling van toen 3,2% ten opzichte van het jaar ervoor.

Omzetstijging 1e kwartaal 3,4%

De omzet in het 1e kwartaal van 2017 is met gemiddeld 3,4% gestegen ten opzichte van het 1e kwartaal vorig jaar (zie linker Informatiebullet). Ongeveer de helft van de H&L Benchmarkgroep had in het 1e kwartaal 2017 een omzetstijging en ongeveer de andere helft een omzetdaling. Er is dus een relatief grote groep ondernemers die zich niet zullen herkennen in deze gemiddelde omzetstijging. Later dit jaar zal H&L Accountants & Belastingadviseurs indien mogelijk proberen dit soort ontwikkelingen/verschillen in de markt verder te analyseren.

Kosten zeer licht gedaald

De totale kosten zijn in het 1e kwartaal 2017 met 1,5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Als we inzoomen op de verschillende kostenrubrieken is overal een paar tiende procent afgegaan. Geen belangrijke verschillen dus ten opzichte van vorig jaar.

Rendement gestegen met 2,9%

Onderaan de streep is het 1e kwartaal 2017 qua rendement uitgekomen op 6,9% van de omzet. Vorig jaar was dit nog 4%, derhalve een stijging van 2,9%. Een redelijk goed begin van het nieuwe jaar met dank aan de maand maart! (Lees het volledige artikel over de marktontwikkelingen in Tweewieler juni/juli).

Foto's

Reageer op dit artikel