nieuws

Komt er een minister van Mobiliteit?

Home 504

Komt er een minister van Mobiliteit?
Als het aan Steven van Eijck ligt, wordt stevig ingezet op de komst van een minister voor mobiliteit. Foto Shutterstock, Marco Taliani de Marchio

Nu de onderhandelingen over een nieuw te vormen kabinet in volle gang zijn, is het van cruciaal belang dat in het nog te smeden Regeerakkoord het mobiliteitsvraagstuk en de mobiliteitsparagraaf op de juiste wijze worden geagendeerd. Dit zegt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, in GO!Mobility.

Om Nederland mobiel, bereikbaar en leefbaar te houden levert de langetermijnvisie ‘VOORUIT’ van de Mobiliteitsalliantie, die inmiddels 20 partijen omvat, volgens Van Eijck hiervoor de bouwstenen.

Nationaal debat over mobiliteit

Om dit mobiliteitsplan nog eens nadrukkelijk bij de politiek op het netvlies te krijgen, organiseerde de Mobiliteitsalliantie, voorafgaand aan de verkiezingen op 9 maart bovendien het Nationale Mobiliteitsdebat met de zes belangrijke politieke partijen. Een uitstekend moment om de debaters van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66 en SP met elkaar te laten sparren en hen te confronteren en te laten reageren op de oplossingen die de alliantie aanreikt.

Minister van Mobiliteit!

Tijdens het debat heeft Van Eijck de deelnemers aangeboden om gedurende en na de formatie aan te schuiven om een mobiliteitsakkoord te sluiten. Waarbij, als het aan hem ligt, stevig wordt ingezet op de komst van een minister voor mobiliteit. Daarmee gingen alle zes partijen akkoord! Het is naar zijn mening ook hard nodig dat het toekomstige kabinet met de alliantie om de tafel gaat zitten, want de inhoudelijke mobiliteitsstandpunten van de politieke partijen lopen nogal uiteen en een grootste gemene deler ontbreekt.

Investeringen voor bereikbaarheid lastig

“Zo zet de Mobiliteitsalliantie in op jaarlijks 1 miljard euro extra investeringen voor bereikbaarheid. Eigenlijk is geen enkele partij daartoe bereid. De VVD trekt 500 miljoen euro uit voor infra. D66 stelt hier zelfs helemaal niets extra voor beschikbaar. CDA en SP komen niet verder dan respectievelijk 300 en 200 miljoen, de PvdA 600 miljoen en Groen Links heeft 900 miljoen euro in het partijprogramma staan, maar wil vervolgens de automobilist zwaarder belasten. Daar valt dus nog een wereld te winnen.”

Automobilisten zien geen alternatief voor auto

Bovendien blijkt uit onderzoek dat Maurice de Hond (Peil.nl) in opdracht van RAI Vereniging heeft uitgevoerd dat Een meerderheid van de Nederlandse automobilisten (51 procent) op dit moment geen alternatief voor de auto ziet. Van alle reizigers samen, inclusief automobilisten, ligt dit percentage op 42 procent. Volgens Van Eijck heeft een volgend kabinet dus een belangrijke taak om de reiziger dit alternatief wel te bieden door de overstap tussen vervoersmiddelen aantrekkelijker te maken met investeringen in slimme technologieën, infra en (fiscale) prikkels.

OV en fiets op de agenda zetten

De reiziger moet, stelt hij, centraal staan in het mobiliteitsbeleid en de mogelijkheid hebben om verschillende vervoersmiddelen zoals een auto of motor met het OV en de fiets of scooter slim te combineren voor een optimale en comfortabele reis. “Bijna de helft van alle reizigers heeft echter geen alternatief en bij automobilisten is dit meer dan de helft. Dit is belangrijke input voor de vier politieke partijen die nu keuzes moeten maken hoe onze mobiliteitsproblemen worden aangepakt.”

Optimaal gebruik mobiliteitsmogelijkheden 

Nederland ontkomt er naar zijn mening ook niet aan om nu de eerste stappen naar anders betalen te zetten. “Anders betalen stimuleert de reiziger om op basis van zijn verwachte reiskosten en reistijd een weloverwogen keuze te maken tussen vervoersmodaliteiten die samen de beste combinatie bieden. Zo krijgt de reiziger ineens wél een keuze en is sprake van een ‘modal optimum’.”

Reageer op dit artikel