nieuws

Fiets krijgt in mobiliteitsplan aandacht

Home 1430

Fiets krijgt in mobiliteitsplan aandacht
Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging rekent voor dat een zakelijke rijder voor een elektrische auto van 40.000 euro 4% bij zijn inkomen moet optellen, terwijl bij iemand die een e-bike van 3.500 euro ter beschikking gesteld krijgt dit bedrag volledig tot het bruto inkomen wordt gerekend.

RAI Vereniging heeft samen met haar partners NS, ANWB en TLN de integrale visie op mobiliteit VOORUIT! ontwikkeld. In deze mobiliteitsvisie is ruim aandacht voor de fiets als slimme mobiliteitsoplossing, en ook voor de bijbehorende noodzakelijke investeringen.

RAI Vereniging heeft dit initiatief genomen om het voortouw te nemen en belangrijke mobiliteitsvraagstukken te agenderen. Dit in het licht van de landelijke verkiezingen in maart 2017 die een nieuwe politieke constellatie met zich mee zal brengen. Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, zegt in zijn column in de nieuwe editie van GO!Mobility, dat dit mobiliteitsplan een direct gevolg en antwoord op het veranderende politieke speelveld is.

Investeringen gevraagd in mobiliteitsplan

Onderaan dit bericht leest u de puntsgewijze opsomming van de investeringen die in VOOTUIT! worden voorgesteld. Specifiek voor de fiets zijn dit:

 • Investeren in de fietsinfrastructuur;
 • Investeringen in middelen die het mogelijk maken om het gebruik van de (e-)fiets in het woon-werk en zakelijk verkeer te stimuleren ten behoeve van bereikbaarheid, gezondheid en milieu.

Veranderend politiek speelveld 

Bij dat veranderende politieke speelveld is sprake van drie ‘schuivende panelen’. Hij bedoelt daarmee dat de overheid minder geld te besteden heeft en beschikt over een kleiner politiek mandaat. De overheid treedt dus terug en decentraliseert.

Grotere rol bedrijfsleven 

Tegelijkertijd vervult het bedrijfsleven – de tweede schuivende pijler – een veel grotere maatschappelijke rol. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Corporate Social Responsibility (CSR) zijn vanzelfsprekende begrippen. Van Eijck: “Bedrijven die zich niet bekommeren om het milieu of niet energiebesparend bezig zijn kunnen hun deuren net zo goed sluiten. Ten derde is het maatschappelijk middenveld sterk in opkomst. De rol van gemeenten groeit, evenals die van bijvoorbeeld goede doelen. Die zijn niet langer uitsluitend bezig met ‘geefgeld’, maar steeds vaker met ‘impact investment’.”

Huidig kabinet al voorgesorteerd 

Het huidige kabinet heeft hier, benadrukt Van Eijck, al op voorgesorteerd door veel zaken te decentraliseren naar gemeentelijk niveau. Die zijn op hun beurt op zoek naar meer autonomie en meer autonome belastingmiddelen. Denk aan de eigen woning en de auto. Verder is de overheid overgegaan tot het sluiten van akkoorden. Er is een SER Energieakkoord, een Bouwakkoord en zelf hebben we, samen met ANWB, BOVAG, VNA en Natuur & Milieu en staatssecretaris Wiebes van Financiën het geslaagde Fiscale Mobiliteitsakkoord gesloten.

Nieuwe politieke werkelijkheid 

“Het regent vanuit de samenleving dus akkoorden. Die schuivende panelen, de focus op akkoorden én de nieuwe politieke werkelijkheid vormen hét recept voor een ijzersterke positie van RAI Vereniging om tezamen met onze andere collega’s in de mobiliteit de handen ineen te slaan en na te denken over hoofdthema’s die in deze editie centraal staan: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, stedelijke mobiliteit en smart mobility.”

Uitbreiden draagvlak mobiliteitsplan

Dit heeft geresulteerd in een mobiliteitsalliantie waarin Roger van Boxtel namens NS het openbaar vervoer vertegenwoordigt, Frits van Bruggen van ANWB de consument, Arthur van Dijk van TLN het goederenvervoer en Van Eijck namens RAI Vereniging de mobiliteitsindustrie en ondernemingen die daarin actief zijn. KNV, Transdev en HTM zijn vervolgens ook aangehaakt. Met als resultaat dat er een integrale ‘Visie op Mobiliteit’ is ontwikkeld die perfect aansluit op de hoofdthema’s van RAI
Vereniging.

Investeringsagenda mobiliteitsplan puntsgewijs 

Er moet worden geïnvesteerd in voldoende capaciteit en een korte(re) reistijd van deur-tot-deur voor de belangrijkste economische centra en in slimme verbindingen tussen gebieden en modaliteiten. Nodig:

 • Snellere en hoogfrequentere verbindingen van Intercity treinen tussen steden met snelle aansluitingen op de belangrijke knooppunten;
 • Investeringen in de essentiële onderdelen van het Hoofdwegennet en vaarwegennet;
 • (Integrale aanpak van) sprinters, hoogwaardige lightrail- of busverbindingen en metro in, tot en voorbij de grote stadskernen;
 • Hoogwaardige busverbindingen op geconcentreerde lijnen in en tussen niet-stedelijke gebieden.
 • Aanpak van (de vele) knelpunten in het onderliggend wegennet;
 • Investeren in de fietsinfrastructuur;
 • Ruimte aan de randen van de stad voor de ontkoppeling van korte en lange afstand stromen van goederen en voor de overgang van collectief naar andere modaliteiten, inclusief de aanpassing van (openbaar) vervoer knooppunten die dit moeten faciliteren.
 • Investeringen in integrale platforms waar de combinatie van verschillende modaliteiten voor de reiziger bij elkaar komen – zowel in de vervoerplanning als ook in de wijze van betalen. Op dit moment zijn het landelijke OV-chipkaartsysteem en landelijk reisinformatiesysteem hiervoor in de basis al beschikbaar. Deze systemen moeten verder worden ontwikkeld en uitgebouwd tot multimodale platforms.
 • Middelen die uitvoering kunnen geven aan de brandstofvisie (laadinfra, waterstofstations, biobrandstoffen, subsidies voor particulieren om elektrisch te gaan rijden),
 • Middelen die het mogelijk maken om het gebruik van de (e-)fiets in het woon-werk en zakelijk verkeer te stimuleren ten behoeve van bereikbaarheid, gezondheid en milieu.

Maatschappelijke organisaties aansluiten 

De exacte inhoud van dit plan, dat als startpunt voor het nieuwe kabinet kan dienen, is op te vragen bij RAI Vereniging. De eerstvolgende stap is, besluit Van Eijck, om een nog breder draagvlak voor onze plannen te creëren bij andere partijen. “Zoals VNO-NCW, dat zojuist onder de titel ‘NL Next Level’ een nieuw perspectief voor Nederland heeft geschetst, waar onderwerpen als smart mobility en smart city’s deel uitmaken. En we hopen natuurlijk dat organisaties als BOVAG, Natuur & Milieu en EVO zich hier eveneens bij aansluiten.”

Reageer op dit artikel