nieuws

Fietspad te smal voor intensief gebruik

Home

Fietspad te smal voor intensief gebruik
Het voorstel om toe te staan dat gemeenten zoals Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen, wordt opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Foto RvG

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft een onderzoek gepubliceerd over het gebruik van het fietspad, dat is opgepikt door diverse media. Zij concludeert dat ‘de helft van de onderzochte locaties in de ochtendspits te druk is.’ Tevens concludeert SWOV dat het gedrag van fietsers en snorfietsers een aandachtspunt is, met name het mobiel telefoongebruik op de fiets.

Geconcludeerd wordt dat veel fietspaden te smal zijn voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt, de gebruiksintensiteit dus, met name tijdens het spitsuur. Dit geeft een richtlijn over hoe breed het fietspad idealiter zou moeten zijn om de drukte tijdens de spitsuren te kunnen verwerken.

Overgrote deel van het fietspad bezet door gewone fiets

Ondanks dat in de publieke opinie de snor- en bromfietser vaak wordt aangewezen als boosdoener voor de chaos op het fietspad, trekt SWOV in eerste instantie een andere conclusie. Het overgrote deel van de gebruikers van het fietspad is namelijk de standaardfiets of de fiets met krat, blijkt uit het onderzoek. Desondanks zoemt men daarna in op de brom- en snorfiets, met name omdat de variatie door deze tweewielers in gebruikers op het fietspad toeneemt, met de daarbij behorende problematieken.

Aantal snorfietsers groeiende

Het rapport stelt: Snorfietsers maken 4 tot 9% uit van de totale groep gebruikers van het fietspad en dragen daarmee bij aan de drukte. Ook zijn zij breder, rijden ze doorgaans sneller en halen ze daarom vaker in. De snelheidsvariatie is op drukke fietspaden kleiner dan op minder drukke fietspaden. De combinatie van drukte op het fietspad, een toename van het aantal snorfietsers en het stijgende aandeel fietsers binnen het totale aantal ernstig verkeersgewonden zorgt voor een beleving van onveiligheid.

Standaardfiets bepaalt de snelheid

Echter; de standaardfiets (al of niet met krat) stelt met een aandeel van meer dan 90 procent nog steeds de norm, concluderen de onderzoekers. Juist bij drukte bepaalt deze standaardfiets ook de snelheid: andere gebruikers passen zich aan, waardoor de snelheidsvariatie op drukke locaties kleiner is dan op rustige locaties.

Ook gedrag een bepalende factor op fietspad

Als belangrijke factor voor het gevoel van drukte en onveiligheid op het fietspad komt gedrag veelvuldig in het rapport voor, zoals gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden en het in verkeerde richting fietsen op het fietspad. In het laatste geval worden specifiek de fietsers genoemd. ‘Tot een op de twintig fietsers rijdt op een eenrichtingsfietspad in de verkeerde richting. Als dit bij de gemiddeld gemeten intensiteit vertaald wordt naar een wegvak van bijvoorbeeld 100 meter, dan kan het aantal ontmoetingen tussen fietsers in tegengestelde richting oplopen tot meer dan 100 per uur.’

Beleving versus werkelijk onveilig

In het rapport wordt gesproken van ‘beleving’ van onveiligheid op het fietspad, het toont niet aan dat het onveilig is. De combinatie van drukte op het fietspad, een toename van het aantal snorfietsers en het stijgende aandeel fietsers binnen het totale aantal ernstig verkeersgewonden zorgt voor een beleving van onveiligheid.’

Gemeenten wijzen te gemakkelijk naar snorfiets

Toename van het aaatal snorfietsen op het fietspad was aanleiding voor de Gemeente Amsterdam om de wens uit te spreken de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen, inclusief bijbehorende helmplicht. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten om dit mogelijk te maken, in samenhang met lokale maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid op fietspaden, hoewel de minister daar onder druk van de Tweede Kamer alweer op terug lijkt te komen. Gemma Warmerdam, secretaris RAI Vereniging Gemotoriseerde Tweewielers, geeft als commentaar: “In het onderzoeksrapport worden conflicten benoemd. Ik wil er graag op wijzen dat in geen enkel geval de snorfietser partij in een conflict is, volgens de onderzoekers. Ook staat in het rapport geen advies of aanbeveling richting gemeenten om meer ruimte te creëren voor de snor- of bromfietsen in de stad.”

Reageer op dit artikel