blog

BLOG Nieuw margemodel positief

Home 1627

BLOG Nieuw margemodel positief
Karel van Nunen reflecteert in z'n blog op het nieuwe margemodel dat Accell Nederland dit najaar gaat introduceren.

Het nieuwe verdienmodel dat Accell Nederland heeft gepresenteerd betekent een hele verandering in de beloningsstructuur van de dealers. Het oude model was uitsluitend gerelateerd aan de omzet en eventueel bijzondere modellen, maar voldeed niet meer en bracht veel ongelijkheid tussen de beloning van dealers onderling. Nu wordt door Accell Nederland een geheel nieuwe benadering gekozen.

Daarbij wordt veel meer de nadruk gelegd op het commitment van de dealer aan de fabrikant. Niet alleen op omzet, maar op meerdere facetten binnen verkoop en onderhoud. Voor Accell betekent dit dat zij hun merken op een hoger plan brengen, derhalve een nog verbeterd kwaliteit-imago krijgen. En natuurlijk ook een langduriger contact tussen dealer en consument.

Wennen

Dealers zullen aan dit nieuwe model moeten wennen. Zeker omdat met dit model hoge kortingen uit den boze zullen zijn. Tevens geeft dit model wel de reguliere handel meer handvatten tegenover de pure internethandel.

Handvatten tegen internet

De reguliere handel kan de service en alle data aan Accell aanleveren, terwijl de internethandel dat in veel mindere mate kan doen. Hun verdienmodel gaat met deze nieuwe aanpak achteruit. Natuurlijk zullen zij pogen om nog hoge kortingen te gaan geven, maar hun marge zal wel aanzienlijk dalen.

Meer duidelijkheid margeopbouw

Tevens komt er meer duidelijkheid en minder onderlinge verschillen tussen dealers omdat er meerdere facetten benodigd zijn om de grootste marge te behalen. Dealers die zich gaan inzetten voor hun klanten en hen volgen tijdens de levensduur van de verkochte fiets zullen tenslotte voldoende rendement kunnen behalen. Bij de overige, die zich niet volledig inzetten zal het moeilijker worden. Dat dit een geheel andere houding naar de klant teweegbrengt, is duidelijk.

Winst op langere termijn

Vele dealers zullen nog veel dienen te leren om met dit nieuwe fenomeen om te kunnen gaan. Juist omdat de winst veel meer na een langere termijn wordt behaald dan op korte termijn.

Lees hier het bericht Accell NL introduceert nieuw margemodel.

Reageer op dit artikel