artikel

Gebruik (elektrische) fiets neemt toe

Home 2035

Gebruik (elektrische) fiets neemt toe
In de voorstellen van de Mobiliteitsalliantie staan plannen om het fietsgebruik te stimuleren. Bijvoorbeeld afschaffing van de bijtelling voor de (zakelijke) leasefiets. Beeld KiM

Het KiM, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, heeft het rapport Mobiliteitsbeeld 2016 uitgebracht. Daarin staat over fietsgebruik de conclusie dat er vaker en verder wordt gefietst, dat e-bikes door steeds jongere mensen worden aangeschaft, en dat e-bike bezitters steeds minder een gewone fiets hebben.

De conclusie in het rapport is dus dat in het gebruik van de fiets een duidelijke toename is te zien. Dit als gevolg van:

  • Verjonging doelgroep e-bike.
  • Meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen.
  • Grotere actieradius door e-bike gebruik (1,5 keer zo groot als gewone fiets).
  • Toegenomen fietsgebruik naar stations.

Toename gebruik elektrische fiets 

Een deel van het toegenomen gebruik komt voor rekening van de e-bike, aldus het rapport. Met name omdat die, behalve door ouderen, ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. Daarbinnen zorgt de groep tot en met 29 jaar vooral voor toegenomen fietsverplaatsingen naar en van scholen.

Snelheidsverschillen geen probleem 

De discussie over de plek op het fietspad of de weg voor de e-bike laait regelmatig op. In het KiM onderzoek wordt duidelijk dat dit toch niet zo’n groot issue is. De snelheidsverschillen tussen e-bikers en gewone fietsers  zijn beperkt, aldus het rapport. 13 tegen 12,4 kilometer per uur.  De speed e-bike is nog een te kleine groep om in het onderzoek boven water te komen.

E-bike leidt tot afname gebruik gewone fiets 

Ruim 40% van de e-bike bezitters geeft aan dat ze minder gebruik zijn gaan maken van de auto, maar een zeker even groot deel zegt dat het bezit van de e-bike geen invloed heeft op het autogebruik. Ook heeft meer e-bike gebruik effect voor het OV; een kwart zegt sinds zijn/haar e-bike minder gebruik te maken van bus, trein en/of metro. Ongeveer driekwart van de e-bike bezitters geeft aan dat het gebruik ervan heeft geleid tot een sterke afname van gebruik van de gewone fiets.

Mobiliteitspanel 

Het onderzoek is gedaan binnen het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). De jaarlijkse nettorespons van het MPN bedraagt minimaal 2.000 huishoudens in Nederland. De steekproef voor het MPN is getrokken uit het bestaande internetpanel van TNS NIPO (TNS NIPObase). De huishoudens zijn zo geselecteerd dat de deelnemers aan het panel representatief zijn wat betreft leeftijd, geslacht, opleiding, gezinsfase, voornaamste bezigheid en stedelijkheidsgraad van de woonomgeving.

 

Reageer op dit artikel