nieuws

Voor- en tegenstanders snorfiets naar rijbaan

Gemotoriseerd 1362

Voor- en tegenstanders snorfiets naar rijbaan
De discussie over de snorfiets die wel of niet naar de rijbaan moet worden verbannen, is weer in volle hevigheid terug. Foto RvG

De discussie over de snorfiets die wel of niet naar de rijbaan moet worden verbannen, is weer in volle hevigheid terug. Demissionair minister Schultz had eerder al voorgesteld dat gemeenten zoals Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan mogen verplaatsen. Haar voorstel wordt nu opnieuw besproken in de Tweede Kamer.

In de discussie is een duidelijke scheidslijn tussen aanwezig tussen de Fietsersbond en BOVAG en RAI Vereniging. BOVAG heeft vorige week al kenbaar gemaakt wat zijn visie is. Nu volgen RAI Vereniging en de Fietsersbond. Beide organisaties dienen andere belangen. RAI Vereniging stelt dat de snorfietser zijn snorfiets laat staan en weer in de auto stapt als hij naar de rijbaan moet. De Fietsersbond claimt dat de fietser zijn fiets laat staan als de snorfietser op het fietspad blijft.

RAI Vereniging: snorfiets moet op fietspad

RAI Vereniging wil de snorfiets op het fietspad houden en ziet verbanning naar de rijbaan als contraproductief. De branchevereniging bepleit al langer een veel bredere integrale lange termijnaanpak om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Het SWOV-onderzoek naar snorfietsongevallen bevestigt nu feitelijk de noodzaak daarvan. Volgens RAI Vereniging moet meer ingezet worden op herinrichting van het stedelijk verkeer met meer investeringen in voldoende en veilige infrastructuur. “We moet voorkomen dat mensen in plaats van de snorfiets weer de auto nemen”, aldus RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck.

Ongevallen snorfietsen niet door druk fietspad

Steden wijzen doorgaans naar drukte op het fietspad als reden om de snorfiets naar de rijbaan te verbannen. Uit het SWOV-onderzoek blijkt nu dat verkeersdrukte helemaal geen veel voorkomende ongevalsfactor is en kan verplaatsing naar de rijbaan ‘netto’ zelfs negatief uitpakken. Ook het gedrag van medeweggebruikers vormt een risico, evenals de fysieke inrichting van fietspaden. Volgens RAI Verenging verplaats je juist het probleem door snorfietsers naar de rijbaan te sturen en gaat de verkeersveiligheid voor de snorfietser er juist op achteruit. Het snelheidsverschil met auto’s, bussen en vrachtauto’s wordt te groot en al was dat niet zo, dan is de helm voor velen een afknapper.

RAI pleit voor langetermijnaanpak

De belangrijkste oplossing ligt van volgens van Eijck in een integrale langetermijnvisie, waarbij wordt geïnvesteerd om fietspaden veiliger en breder te maken. Maar belangrijker nog is dat we mobiliteit als één geheel gaan bekijken waarbij de fysieke herinrichting van al het verkeer in de steden centraal staat en dat nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd die hierbij past. “Niet de snorfietser, fietser of de speed pedelec berijder is zozeer het probleem, maar het gebrek aan afstemming tussen vervoersmiddelen, onvoldoende veilige infrastructuur en drukker wordende verkeer.”

Fietsersbond: snorfiets nu naar de rijbaan

De snorscooter moet nu van het fietspad. Minister Schultz van Haegen maakt dat mogelijk. Het wachten is op de Tweede Kamer. De Fietsersbond roept de Kamer op eindelijk met de maatregel in te stemmen. ‘Mensen laten hun fiets staan vanwege de snorscooters.’ De meerderheid van de fietsers (86%) wil dat snorscooters van het fietspad verbannen wordt. Dit blijkt uit een door de Rijksoverheid georganiseerde internetconsultatie over snorscooters. Het is niet verwonderlijk dat fietsen onveilig wordt door snorscooters. Inmiddels rijdt 87 % van de snorscooters te hard (gemiddeld 32 km per uur), zo blijkt uit het laatste onderzoek dat het ministerie heeft laten uitvoeren. Dat leidt volgens de minister tot gevaarlijke situaties. Vooral voor ‘jonge kinderen op de fiets (met weinig ervaring in het verkeer), die tot wel 3 keer langzamer rijden. Het snelheidsverschil op de fietspaden is dus aanzienlijk’. Van de minister kunnen de snorscooters – onder voorwaarden – naar de rijbaan. Het wachten is nu op instemming van de Tweede Kamer.

Petitie Fietsersbond

Er is geen tijd te verliezen, vindt de Fietsersbond. ‘We krijgen signalen dat fietsers hun fiets laten staan omdat ze het niet meer veilig vinden met al die snorfietsers op de vaak smalle fietspaden’, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Om hun ondersteuning aan de maatregel van de minister kracht bij te zetten bieden de actiegroep Geef het Fietspad terug en de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond op 3 oktober 2017 petities aan in de Tweede Kamer.

Snorfiets op fietspad leidt tot meer ongevallen

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek naar snorscooterongelukken gedaan. Driekwart van de onderzochte ongevallen vonden plaats op kruispunten en zouden niet plaatsgevonden hebben wanneer scooters op de rijbaan zouden hebben gereden. Een verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan zou tot minder slachtoffers leiden. Om dit mogelijk te maken moet de Tweede Kamer instemmen met het voorstel van de minister. Op de langere termijn kan er gekeken worden naar 30 km/u als standaard binnen de bebouwde kom om de wegen voor iedereen veiliger te maken. Ook opheffing van de categorie snorfiets is dan een mogelijkheid.

Reageer op dit artikel