nieuws

Kamer buigt zich opnieuw over snorfiets naar de rijbaan

Gemotoriseerd 1291

Kamer buigt zich opnieuw over snorfiets naar de rijbaan
Het voorstel om toe te staan dat gemeenten zoals Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen, wordt opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Foto RvG

Het voorstel van demissionair minister Schultz om toe te staan dat gemeenten zoals Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen, wordt opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Kamerleden vinden dit onderwerp dermate van belang dat het opnieuw ter discussie wordt gesteld. BOVAG gaat opnieuw in gesprek met Kamerleden over onderwerp.

Begin 2016, ruim een jaar voor de verkiezingen, gaf de Tweede Kamer de minister opdracht om met een voorstel te komen dat het voor gemeenten mogelijk maakt de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen. De huidige Kamerleden maken nu gebruik van de mogelijkheid om de voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opnieuw te (schriftelijk) bespreken voordat deze wordt doorgestuurd naar de Raad van State. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) doet momenteel onderzoek doet naar ongevallen bij snorfietsen. Deze onderzoeksresultaten zijn waarschijnlijk erg waardevol bij de besluitvorming van de Kamerleden. Daarom roept BOVAG ook op de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen het bepalen van een standpunt.

Levensgevaarlijk

Volgens BOVAG is het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan een levensgevaarlijk besluit.  De verschillen in snelheid tussen snorfiets en auto’s, leiden tot een verkeersveiligheidsprobleem. Daar doet een eveneens voorgestelde helmplicht niets aan af. Het dragen van een helm gaat een ongeval niet voorkomen. Bovendien is sinds begin 2016 de situatie op het fietspad veranderd. In het stedelijke gebied rijden steeds meer soorten twee- drie- en vierwielers over het fietspad. Het zou daarom beter zijn aandacht te besteden aan integrale toekomstige infrastructuur van de stad, dan het uitzonderen van één groep.

Lappendeken aan regels

Daarnaast vindt BOVAG het onwenselijk dat er in gemeentes verschillende verkeersregimes bestaan, waardoor de snorfietser in zijn reis de ene keer wel en de andere keer niet op de rijbaan moet. BOVAG pleit voor eenduidigheid in regels. BOVAG, RAI Vereniging en de ANWB trachten al enige tijd de politieke besluitvorming in dit dossier te beïnvloeden door voor de consequenties van deze wijziging te waarschuwen. Verkeersveiligheid en de keuzevrijheid van de consument staan bij deze organisaties hoog in het vaandel en dat wringt met de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan.

Reageer op dit artikel