nieuws

RAI Vereniging wil dat snorfiets op fietspad blijft

Gemotoriseerd 721

RAI Vereniging wil dat snorfiets op fietspad blijft
Het voorstel om toe te staan dat gemeenten zoals Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan verplaatsen, wordt opnieuw besproken in de Tweede Kamer. Foto RvG

De snorfiets hoort niet op de weg, maar op het fietspad. Dat stelt RAI Vereniging in een reactie op de internetconsultatie van het ministerie van IenM over snorfietsen. Volgens de RAI Vereniging moet je problemen op het fietspad aanpakken door strikt te handhaven en niet door een complete groep uit te sluiten van toegang.

RAI Vereniging herkent de problematiek dat mensen soms geluidsoverlast en stank ervaren van snorfietsen/-scooters. Ook is er terechte ergernis over te hard rijden op opgevoerde snorfietsen. RAI Vereniging vindt echter dat het verbieden van snorfietsers op het fietspad meer problemen oplevert dan dat het oplost. Dit schrijft de vereniging in een reactie op de internetconsultatie van het ministerie van IenM over de plek van de brom- en snorfietsen op de rijbaan.

Verkeersonveiligheid door snelheidsverschil

RAI Vereniging waarschuwt voor het snelheidsverschil dat op de rijbaan ontstaat tussen snorfietsers en het overige verkeer. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in gevaar en wordt het gebruik van de snorfiets ontmoedigd. Dat is onverstandig want uit een gebruikersonderzoek blijkt juist dat snorfietsers daardoor weer geneigd zijn om sneller de auto in de stad te pakken”, aldus RAI Vereniging. Het is bovendien de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder om te zorgen voor voldoende ruimte voor alle fietspadgebruikers, inclusief de snorfiets.

Overige bezwaren

Daarnaast waarschuwt RAI Vereniging voor de problemen met de uitvoering van het verbod. Er ontstaat een situatie van helmpje op, helmpje af. Daarnaast weet de snorfietser met de wirwar van borden niet meer waaraan hij toe is. Wat moet een snorfietser doen als hij plots geconfronteerd wordt met een verbodsbord en geen helm bij zich heeft?

Aanpakken bij de bron

RAI Vereniging ziet meer heil in een aanpak bij de bron van het probleem: het gedrag van bepaalde snorfietsers. Handhaaf op de maximumsnelheid en opgevoerde brom- en snorfietsen. Ook zet de branche zich actief in tegen het opvoeren van brom- en snorfietsen. Zo roepen de importeurs, verenigd binnen RAI Vereniging, hun dealers op om consumenten te weerhouden van opvoeren en hen te wijzen op de risico’s. Tot slot stimuleert de branche verschoning van het scooterpark via het uitfaseren van euro 2 en euro 3 brom- en snorfietsen en samenwerking met steden zoals Amsterdam om vervuilende scooters uit te stad te weren.

Gemotoriseerd 25 km/u modellen

Reageer op dit artikel