nieuws

RAI vindt verbod benzine brom- en snorfietsen slecht idee

Gemotoriseerd 2798

RAI vindt verbod benzine brom- en snorfietsen slecht idee
Op dit moment is de sector met het ministerie van IenM in gesprek voor een zogenaamde Green Deal om de minder schone Euro 2 en Euro 3 tweetaktmotoren geheel uit te faseren, zodat in de toekomst alleen nog schonere Euro 4 snor- en bromfietsen worden verkocht. foto RvG

RAI Vereniging is ontstemd over de oproep van de Tweede Kamer om de verkoop van snor- en bromfietsen in Nederland in de toekomst helemaal te verbieden. Dergelijke afspraken kunnen volgens RAI Vereniging alleen in Europees verband worden gemaakt.

“Als Europese lidstaat kan Nederland niet afwijken van die regelgeving en daarmee haar burgers rechten ontnemen die voor de burgers in andere lidstaten wel van toepassing zijn. Bovendien bestaan er nog onvoldoende betaalbare elektrische alternatieven”, geeft de RAI aan.

Motie GroenLinks en Christenunie

Op donderdag 11 november stemde een Kamermeerderheid in met een motie van GroenLinks en ChristenUnie. Daarin wordt het Kabinet opgeroepen in te zetten op het uitfaseren van tweetaktscooters, met als stip aan de horizon het volledig verbieden van alle verbrandingsmotoren. RAI Vereniging ziet de motie enerzijds als steun in de rug voor haar vergroeningsbeleid en benadrukt dat ook de scootersector conform Europese richtlijnen haar verantwoordelijk neemt om haar producten schoner en zuiniger te maken.

Green Deal 

Op dit moment is de sector met het ministerie van IenM in gesprek voor een zogenaamde Green Deal om de minder schone Euro 2 en Euro 3 tweetaktmotoren geheel uit te faseren, zodat in de toekomst alleen nog schonere Euro 4 snor- en bromfietsen worden verkocht.

Elektrisch nog relatief duur

De industrie werkt aan de ontwikkeling van elektrische scooters, maar deze technologie is volgens RAI Vereniging nog relatief duur en zeker nog niet binnen handbereik van alle consumenten: “Door nu al in te zetten op het verbieden van benzinemotoren zonder voldoende elektrische of andere alternatieven, jagen we gebruikers de auto in en verslechtert de stedelijke bereikbaarheid. Net zoals in vele andere Europese steden heeft de scooter en de motorfiets een belangrijke rol in het dagelijks leven. Vooral scooters zijn door hun lage brandstofverbruik een uitstekend alternatief. Nederland telt circa 1,2 miljoen benzine snor- en bromfietsen, waarmee dagelijks een substantiële bijdrage aan de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming wordt geleverd.”

Reageer op dit artikel