nieuws

Milieuzone Amsterdam versoepeld

Gemotoriseerd 1941

Milieuzone Amsterdam versoepeld
Foto RvG

Amsterdam wil per 1 januari 2018 een milieuzone voor brom- en snorfietsen instellen. De afdelingen Gemotoriseerd van BOVAG en RAI Vereniging zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente. Resultaat is dat, onder voorwaarden, viertakt brom- en snorfietsen de milieuzone, met ontheffing, tóch in mogen.

Begin maart heeft BOVAG alle scooterdealers  (niet alleen leden) uitgenodigd voor een overleg rondom de milieuzone en voor de oproep om tegenstand te bieden tegen het voornemen van de gemeente Amsterdam. RAI Vereniging heeft haar leden (importeurs en leveranciers) ook uitgenodigd en de bijeenkomst in Amsterdam gefaciliteerd. Mede naar aanleiding hiervan zijn er heel veel reacties gekomen op de digitale inspraak bij de gemeente. Christa Grootveld, BOVAG GT: “Wethouder Choho zag ons mede hierdoor als een serieuze gesprekspartner. We hebben wat mij betreft veel om kunnen buigen voor de scooterbranche in Amsterdam en ondanks dat het geven en nemen is in de onderhandelingen.”

Milieuzone brom- en snorfietsen

De gemeente Amsterdam besluit midden juni dit jaar over hun maatregelpakket ‘Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025’. In dit pakket zit ook een voorstel om een milieuzone voor brom- en snorfietsen in te voeren vanaf 1 januari 2018. Deze milieuzone omvat de gehele Amsterdamse bebouwde kom, waarbij scooters met een verbrandingsmotor van vóór 1 januari 2011 vanaf 1 januari 208 geen toegang meer krijgen. Het doel van de gemeente Amsterdam is om op korte termijn de meest vervuilende brom- en snorfietsen (met name die met een tweetaktmotor) uit de  bebouwde kom te weren.

Viertakt brom- en snorfietsen milieuzone tóch in

Belangrijkste onderhandelingsresultaat uit het gesprek van BOVAG en RAI Vereniging met de gemeente Amsterdam is dat onder voorwaarden viertakt brom- en snorfietsen de milieuzone met ontheffing tóch in mogen. Daarmee blijft een groot deel van de verkoop en onderhoud van viertaktscooters van 2008 en jonger voorlopig behouden. Grootveld: “BOVAG en RAI Vereniging hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de gemeente Amsterdam en onderhandeld over de invulling van deze milieuzone. Scooterdealers uit Amsterdam zijn daarbij betrokken geweest. Heel veel dealers, maar ook importeurs en consumenten, hebben in maart gebruikgemaakt van de mogelijkheid om digitaal hun mening te geven over deze milieuzone. Hierdoor hebben wethouder Choho en zijn beleidsmedewerkers aangegeven de branche te zien als waardevolle gesprekspartner in de invulling van de maatregelen.”

Afspraken

In de onderhandelingen is het volgende afgesproken:

  • De ingangsdatum van de milieuzone is 1 januari 2018.
  • Brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een DET (Datum Eerste Toelating) van vóór 1 januari 2011 krijgen geen toegang tot de milieuzone. Hiermee worden voornamelijk de meest vervuilende tweetaktvarianten geweerd.
  • Ontheffing wordt verleend aan brom- en snorfietsen met een viertakmotor van maximaal tien jaar oud. Dit  betekent dat brom- en snorfietsen met DET vanaf 1 januari 2008 een ontheffing kunnen aanvragen om in de milieuzone te rijden.
  • Deze ontheffing wordt tot uiterlijk 1 januari 2021 aan zowel Amsterdammers als aan niet-ingezetenen van Amsterdam verleend. Dit betekent dat viertakt voertuigen van 2008 of jonger met een ontheffing nog wel de milieuzone in mogen. Hiermee treft de maatregel minder consumenten én dealers.
  • Met de gemeente Amsterdam en de scooterdealers in Amsterdam afgesproken dat erkende scooterbedrijven kunnen toetsen of het een viertakt-variant betreft en wie dus recht heeft op ontheffing. Hiervoor komen die bedrijven in aanmerking die per 1 januari 2017 geen brom- en snorfietsen meer verkopen met een tweetaktmotor (niet zijnde Euro4 of nieuwer).
  • Importeurs hebben daarnaast de afspraak gemaakt om geen nieuwe tweetakt brom- en snorfietsen meer aan te bieden in Amsterdam om met elkaar de tweetakt uit te laten faseren.

Veel bereikt door BOVAG en RAI Vereniging

In vergelijking met het basisidee van wethouder Choho hebben RAI Vereniging en BOVAG veel bereikt voor leden. Een groot deel van de handel en het onderhoud in viertakt blijft voorlopig bestaan en de toestroom van consumenten die hun voertuig moeten laten checken op een twee- of viertakt variant blijft in de branche. Het is wel aan ondernemers zelf om deze kans te pakken en dealers in Amsterdam sluiten zelf een overeenkomst met de gemeente Amsterdam hierover.

Aandacht in landelijke media

In de (landelijke en online) media is veel aandacht voor de Amsterdamse milieuzone. Onder meer in Het Parool, bij AT5 en en nu.nl.

Reageer op dit artikel