nieuws

Hoe vies is de scooter?

Gemotoriseerd 1566

Hoe vies is de scooter?
Hoeveel schadelijke stoffen scooters daadwerkelijk uitstoten is vooralsnog onduidelijk. Een systematisch meetprogramma met scooters die van de weg worden gehaald, komt er niet. Foto RvG

In de media en door diverse (milieu)organisaties is de scooter al talloze malen betiteld als ‘fijnstofmonster’, een apparaat dat zoveel fijnstof en andere rotzooi uitbraakt dat met name fietsers er eerder door doodgaan. Dit blijkt gebaseerd te zijn op een onderzoek door TNO in 2013, waarbij twee scooters zijn getest. De vraag is hoe betrouwbaar dit onderzoek is geweest.

Uit een groot krantenartikel dat recent in NRC stond, blijkt dat eigenlijk alle betrokken partijen zich realiseren hoe kwetsbaar een conclusie is gebaseerd op twee onderzochte scooters, waar ook nog het nodige mee mis was. Je kunt hier in feite geen conclusies op baseren, zeggen diverse geïnterviewde mensen. Zoals Gemma Warmerdam, secretaris RAI Vereniging Gemotoriseerde Tweewielers. ‘Steden maken hier beleid op en het is bullshit.’

Twee testscooters

In 2013 testte TNO twee gekochte scooters, een viertakt SYM en een tweetakt Piaggio. Eigenlijk met het doel de begrenzing eraf te halen en te kijken hoeveel de uitstoot van schadelijke stoffen dan zou toenemen. Daar kwamen ze echter niet aan toe, want nog voordat de scooters waren opgevoerd, bleek al dat deze niet aan de normen voldeden. De Piaggio stootte 1,7 keer de bromfietslimiet voor koolwaterstoffen uit, en de SYM overschreed maar liefst 18 maal de limiet voor koolmonoxide. Na doorzoeken bleek dat met originele, direct van de importeur afkomstige onderdelen, beide scooters wel voldeden aan de wettelijke normen. Ook toen TNO naderhand vier scooters rechtstreeks bij de importeur haalde, voldeden die wel. Warmerdam: ‘We weten niet wat er bij de dealers gebeurt.’ Het leed was inmiddels geleden, bij veel organisaties ging een belletje rinkelen.

Opvoeren

En niet helemaal onterecht, want de ‘onbekende’ factor in dit verhaal is het verkoopkanaal. BOVAG woordvoerder Paul de Waal bevestigt dit: ‘Helaas, er worden veel scooters opgevoerd, ook door dealers die zijn aangesloten bij BOVAG. Maar dat gaat op verzoek.’ Theo Rietkerk van importeur Moteo bevestigt dit in het artikel. ‘De fabrikant kan zich echt niet permitteren om zich niet aan de regels te houden. We krijgen klachten van dealers, dat onze snorfietsen zo langzaam rijden als ze bij ons vandaan komen. De klanten willen 35 kilometer per uur, zeggen de dealers. Maar ja, dan moeten ze een brommer kopen.’

Vloot verandert snel

De snorfietsen-bromfietsenmarkt verandert snel, aldus het artikel. Het aandeel snorfietsen groeit hard en het aandeel extra vervuilende tweetakt brommers neemt snel af. Een deel van het probleem verdwijnt hiermee vanzelf. Overigens concludeert men ook dat het aandeel scooters in de totale luchtverontreiniging nauwelijks de moeite waard is, omdat het maar zo’n klein deel van het totale wagenpark beslaat. Desalniettemin, als je als fietser dagelijks achter een (opgevoerde) scooter staat te wachten voor het verkeerslicht, word je er niet gezonder op, daar is iedereen het wel over eens.

TNO-onderzoek milieuzone Utrecht

TNO (TNO 2016 R10230) heeft recent onderzoek gedaan naar de effecten van de milieuzone die door Utrecht is ingesteld per 1 januari 2015. Hierbij is het hele lichte wagenpark meegenomen, niet alleen gemotoriseerde tweewielers. De resultaten hiervan (een analyse van EC = elementaire koolstof metingen op de Catharijnesingel) laten zien dat de lokale verkeersbijdrage aan de EC concentratie gemiddeld met 16 procent is afgenomen. Met de kanttekening door TNO dat de vastgestelde afname niet rechtstreeks kan worden toegerekend aan de milieuzone.

Wagenpark sneller vernieuwd

Het effect wordt namelijk bewerkstelligd door een andere samenstelling van het lichte wagenpark na invoering van de milieuzone personen- en bestelverkeer. De wagenparkscan heeft laten zien dat die sterker is vernieuwd dan op grond van autonome trends mag worden verwacht. Het effect hiervan op de emissies van stikstofoxiden is verwaarloosbaar, maar het geeft wel een substantieel gunstig effect op de emissies van verschillende fijnstofcomponenten, waaronder de elementaire koolstof. Op grond hiervan is het zeer aannemelijk dat de milieuzone voor licht verkeer in Utrecht een positief effect heeft op de concentraties van fijnstof en EC, doordat het wagenpark snel vernieuwt.

Reageer op dit artikel