nieuws

Automatische koplampverlichting (AHO) brom/snorfietsen verplicht

Gemotoriseerd

Automatische koplampverlichting (AHO) brom/snorfietsen verplicht
Automatische koplamp of Automatic Headlights On (AHO). foto RAI Vereniging

Alle nieuw geregistreerde brom-, snorfietsen, brommobielen en motoren dienen vanaf 1 januari dit jaar voorzien te zijn van Automatic Headlights On (AHO). Een belangrijke stap in het vergroten van verkeersveiligheid.

AHO betekent dat de koplamp automatisch brandt wanneer de motor draait en bij een elektrisch aangedreven voertuig wanneer de hoofdschakelaar aanstaat. Deze maatregel is opnieuw een stap vooruit om gemotoriseerde tweewielers beter zichtbaar te maken in het verkeer. De eis dat gemotoriseerde tweewielers moeten zijn uitgerust met een functionaliteit die de verlichting automatisch in- en uitschakelt, is opgenomen in de nieuwe Europese Kaderverordening (168/2013).

Ongevallen kwetsbare verkeersdeelnemers verkleinen

Naar verwachting zal AHO het aantal ongevallen onder deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers zowel in Nederland als in de EU als geheel verder reduceren. Uit eerdere Europese onderzoeken, onder andere de Motorcycle Accidents In Depth Study (MAIDS) kwam al naar voren dat onvoldoende zichtbaarheid van gemotoriseerde tweewielers een belangrijke oorzaak was van verkeersslachtoffers binnen deze categorie. De Europese koepelorganisatie van motorfietsfabrikanten ACEM pleitte daarom al langere tijd voor het verbeteren van de zichtbaarheid van gemotoriseerde tweewielers. Veel fabrikanten hadden hun nieuwe voertuigen al geruime tijd vrijwillig uitgerust met automatische koplampverlichting. Nu is het ook een Europese verplichting geworden.

Reductie letselongevallen

Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid naar motorvoertuigverlichting overdag blijkt dat door het voeren van verlichting aan de voorzijde, naderende voertuigen overdag beter opvallen in het verkeer en dat dit leidt tot minder verkeersslachtoffers. Bij de helft van de ongevallen overdag zou volgens de SWOV meespelen dat de andere weggebruiker niet of te laat is gezien. Op kruispunten is dat zelfs het geval bij 80 procent van de ongevallen.

Verlichting overdag voeren

De SWOV heeft becijferd dat het voeren van verlichting overdag bij motorfietsen (gegevens over brom/snorfietsen zijn nog niet bekend) een reductie van 5 tot 10 procent van het aantal letselongevallen heeft opgeleverd. Als nagenoeg alle motorvoertuigen overdag licht zouden voeren, dan zouden hiermee in Nederland op jaarbasis tegen de 30 doden en 500 ernstig gewonden voorkomen kunnen worden, stelt het onderzoeksinstituut.

Kleine ingreep

AHO bij nieuwe gemotoriseerde twee-, drie- en lichte vierwielers is dus een stap in de goede richting. Eugène Moerkerk, stafmedewerker Duurzaamheid en Techniek bij RAI Vereniging, roept eigenaren van bestaande brom/snorfietsen, motoren en brommobielen daarom op om ook hun vervoermiddel te voorzien van een functionaliteit die de verlichting automatisch in- en uitschakelt. Het is in ieder geval bij de brom- en snorscooter voor de dealer een relatief kleine ingreep die slechts een paar tientjes zal kosten.

Reageer op dit artikel