nieuws

Snorscooters misschien toch naar rijbaan

Gemotoriseerd

Snorscooters misschien toch naar rijbaan
De discussie over de snorfiets die wel of niet naar de rijbaan moet worden verbannen, is weer in volle hevigheid terug. Foto RvG

De discussie over de plek in het verkeer van de snorscooter lijkt maar niet tot een einde te komen. Fietsberaad meldt dat er weer enige hoop lijkt te zijn voor de voorstanders van het plan om in Amsterdam snorscooters naar de rijbaan te verplaatsen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht een nieuw onderzoek op te starten.

De motie van de Kamerleden Hoogland en Van Veldhoven vraagt de regering om, in overleg met de gemeente Amsterdam en stakeholders, de problematiek op de fietspaden in Amsterdam in kaart te brengen en de opties en de gevolgen daarvan in beeld te brengen voor het verplaatsen van de snorscooter van het fietspad naar de rijbaan.

Vergroting verkeersveiligheid fietspaden

Verder vraagt de Kamer de regering om op basis van dit inzicht het verplaatsen van de snorscooter naar de rijbaan op zorgvuldige wijze mogelijk te maken in samenhang met lokale maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid op fietspaden. En hierover voor 1 oktober 2015 aan de Kamer te rapporteren. De Fietsersbond, sterk voorstander van de verplaatsing van de snorscooter naar de rijbaan, heeft al laten weten nieuwe hoop te putten uit het feit dat de motie door de Kamer is aangenomen.

Gevaarlijke ontwikkeling

Dat al het gesteggel niet gunstig is voor de verkoopcijfers van snorcooters, mag duidelijk zijn. BOVAG en RAI Vereniging proberen de politiek ervan te overtuigen dat de snorscooter tussen de auto’s een levensgevaarlijke ontwikkeling is.

Reageer op dit artikel