nieuws

Sneuvelt helmplicht snorfietsen in Tweede Kamer?

Gemotoriseerd

Sneuvelt helmplicht snorfietsen in Tweede Kamer?
Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer het voorstel helmplicht voor snorfietsers. – Foto BOVAGkrant

RAI Vereniging pleit ervoor dat op basis van inhoudelijke argumenten een besluit wordt genomen over het voorstel tot helmplicht voor snorfietsers. Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer het voorstel in het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid. Niet alleen de brancheorganisaties, maar ook organisaties in Nederland betrokken bij verkeersveiligheid zijn tegen het voorstel.

RAI Vereniging: ‘De Kamerleden lijken geen oog te hebben voor verkeersveiligheid maar mee te gaan in de emotie dat er eens iets aan de overlast van snorfietsers gedaan moet worden. De minister van I&M lijkt onder de coalitiedruk van haar beleidslijn te zijn afgeweken.’ In de media is het een ‘heet’ onderwerp, onder meer Parool en AT5 hebben hier ruim aandacht aan besteed.

Oproep aan organisaties om zich te laten horen

RAI Vereniging vindt het belangrijk dat organisaties aan Kamerleden laten weten waarom de Kamerleden niet voor deze maatregel moeten kiezen. Reden is dat het gevaarlijk is voor een groep veelal kwetsbare weggebruikers. ‘Volgens het CBS is de snorfietser voor 60% boven de 50 jaar en zullen minder makkelijk kunnen anticiperen in het verkeer dat om hen heen 50 rijdt, invoegt in parkeerhavens, taxi’s en transportbusjes die onvoorspelbaar stoppen en in en uitvoegen. Met alle gevolgen van dien.’

Standpunt RAI Vereniging

RAI Vereniging: ‘Het is van belang dat zo veel mogelijk betrokken organisaties aan de Kamerleden laat weten waarom deze maatregel ongewenst is en geen enkele bijdrage levert aan het probleem van de autonome groei van fietsers in Amsterdam en de beperkte mogelijkheid de infrastructuur aan te verbreden. Ook de overlast wordt hierdoor niet verminderd; immers het gedrag van de snorfietsrijders die zich niet gedragen verplaatst naar de rijbaan. Handhaven werkt. De nieuwe regels per juli 2014 en snelheidscontrole via laseren leidt ertoe dat snorfietsrijders hun snorfiets laten terugvoeren.’

Korte schets stand van zaken

Inhoudelijke argumentatie tegen het voorstel

 • Verkeersveiligheid snorfietsers komt in gevaar, want snelheidsverschil met ander gemotoriseerd verkeer blijft en deze groep berijders komt in voor hen ‘vreemde’ omgeving terecht; zij kozen immers bewust voor beperkte snelheid en de luwte van het fietspad.
 • Onderzoek SWOV is best guess en geeft duidelijk aan dat nader onderzoek nodig is. Er wordt door Amsterdam selectief gebruik van gemaakt in hun argumentatie.
 • Rijkswaterstaat heeft in 2011 onderzoek gedaan in opdracht van I&M getiteld ‘De snorfiets naar de rijbaan.’ Aanbeveling was:
  – Snorfiets naar de rijbaan verplaatsen wordt afgeraden
  – Onderzoek doenInfrastructuur belangrijke factor
  – Marges voor boete naar beneden
  – Alleen de helm optie is niet mee genomen in dit onderzoek.
 • Helmplicht verkleint misschien de kans op ernstig hoofdletsel, maar voorkomt niet dat snorfietsers verkeersslachtoffer worden.
 • Paardenmiddel waarmee ‘de goeden onder de kwaden lijden’. Overgrote meerderheid van de snorfietsers is van goede wil. Zij mogen niet slachtoffer worden van een veel kleinere groep die zich misdraagt.
 • Overvolle fietsinfrastructuur wordt er niet mee aangepakt. Amsterdam doet hiermee niets aan het feit de fietspaden door een steeds grotere variëteit aan voertuigen worden bevolkt (e-bikes, wielrenners, bakfietsen, rolschaatsers, Segways etc.), met bijhorende snelheidsverschillen.
 • Maatregel voor snorfietsers en andere verkeersdeelnemers niet eenduidig en slecht uitvoerbaar. Binnen gemeenten en tussen gemeenten gelden verschillende regels, wat voor het publiek niet hanteerbaar is (denk aan een ritje Amstelveen – Amsterdam). Striktere handhaving waar branche voor pleit, is niet te doen bij invoering van deze maatregel.
 • Onnodig hoge kosten voor belastingbetaler. Gemeenten moeten goed onderbouwd voorstel doen waar snorfiets naar de rijbaan moet en er een helmplicht van kracht wordt. Burgers mogen bij elk voorstel bezwaar aantekenen.
 • Nuttig vervoermiddel, juist in stedelijk gebied wil je deze nuttige vervoersmodaliteit juist niet ontmoedigen.

Alternatieven

 • Efficiëntere handhaving door controleren op snelheid met laserguns i.p.v. aan het voertuig op de rollenbank.
 • 30 km-zonering in de gehele binnenstad zorgt er, in combinatie uiteraard met handhaving, voor dat mochten snorfietsers daarheen worden verwezen, het snelheidsverschil met de rest van het verkeer op de rijbaan is gering.
 • Bovengrens snelheidsboete kan worden verlaagd van 32 km per uur (praktijk nu) naar 28 (rekening houdend met gebruikelijke foutcorrectie van 3 km/h voor meetapparatuur).
Reageer op dit artikel