artikel

Minister Schultz voor lokale helmplicht snorscooters

Gemotoriseerd

Minister Schultz voor lokale helmplicht snorscooters
Minister Schultz heeft aangekondigd wetgeving voor te bereiden die het mogelijk maakt op lokaal niveau snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen.

Minister Schultz (Infrastructuur & Milieu) heeft op 2 juni een brief gepubliceerd waarin zij aankondigt wetgeving voor te bereiden, die het mogelijk maakt op lokaal niveau snorscooters met helmplicht naar de rijbaan te verplaatsen. De gemeente Amsterdam had daar eind 2013 om gevraagd, gesteund door de drie andere grote steden.

In maart onderbouwde de gemeente Amsterdam dit verzoek in een uitgebreide brief aan de minister. De Fietsersbond, Longfonds, Milieudefensie en Natuur en Milieu steunen dit voorstel van harte.

Fietspad teruggeven aan fietsers

De Fietsersbond blijft de Tweede Kamer oproepen om lokale helmplicht voor snorscooters mogelijk te maken. “Hiermee geven we het fietspad terug aan de fietsers en worden fietsers minder direct blootgesteld aan vieze lucht. Het fietspad wordt weer waar het voor bedoeld is: veilige, schone ruimte voor álle fietsers. We krijgen regelmatig meldingen van met name ouderen en ouders van kinderen dat ze niet meer durven te fietsen,” aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.

Gevaar voor fietsers

De Fietsersbond constateert al een aantal jaren dat te hard rijdende, stinkende en scheurende snorscooters een steeds groter probleem vormen voor fietsers. De veiligheid, gezondheid en het plezier van fietsers staan op het spel. Verschillende maatregelen en acties tegen de overlast van snorscooters hebben tot nu toe geen enkel resultaat opgeleverd. De Fietsersbond steunt daarom de oplossing die de gemeente Amsterdam en de minister voorstellen van harte.

Onderzoek SWOV

De Fietsersbond meldt dat uit recent onderzoek van de SWOV ook blijkt dat de voorgestelde oplossing veiliger is voor de bestuurders van de snorscooters. Fietsersbond, Milieudefensie, Natuur en Milieu en het Longfonds roepen de Tweede Kamer op om de oplossing van Amsterdam en de minister mogelijk te maken. De organisaties pleiten voor het beschermen van de gezondheid en veiligheid van fietsers en voor de bescherming van mensen met een longaandoening. Zij willen hun blootstelling aan luchtvervuiling verminderen en gezonde alternatieven zoals de fiets, de e-bike en de elektrische scooter stimuleren.

Bron: De Fietsersbond

Reageer op dit artikel