artikel

Toekomst e-scooters ongewis

Gemotoriseerd

Toekomst e-scooters ongewis
In tegenstelling tot de e-snorscooters, kwamen de e-bromscooters qua verkopen in oktober dit jaar procentueel nog wel iets hoger uit dan in 2012.

Eén zwaluw maakt volgens de correcte versie van het aloude gezegde nog geen zomer, maar toch mag je stellen dat de neerwaartse spiraal in de verkopen van snor- en bromscooters is doorbroken. Bij de snorfietsen werd in oktober pas voor de tweede maal dit jaar een plusje genoteerd. Opvallend is dat de elektrische snorscooters flink achterblijven.

Met een groei van nog geen procent in vergelijking met de maand oktober van vorig jaar schrijft VWE – op zich al verheugend – in elk geval weer eens zwarte cijfers. Bij de bromscooters is dat helaas nog niet het geval, maar lijkt de vrije val van de afgelopen maanden in elk geval wat bij te draaien. De verkoopgrafiek loopt weer licht omhoog. Toch blijvende aantallen nog achter bij vorig jaar.

E-snorscooters blijven ver achter

Bij de elektrische gemotoriseerde tweewielers gaat het niet florissant, maar is het marktaandeel van de e-bromscooters dit jaar procentueel wel iets hoger dan vorig jaar. De elektrische snorscooters blijven flink achter met ruim duizend minder verkopen in de periode tot eind oktober.

Minder ruimte voor stimuleringsregelingen elektrisch

Het wordt een boeiende vraag hoe die trend zich de komende tijd ontwikkelt. In het Belastingplan 2014 lijkt veel minder ruimte voor stimuleringsregelingen richting zakelijk kopers. De overheid probeert de run op fiscaal extreem voordelig elektrisch autorijden een halt toe te roepen.

Fiscale duidelijkheid in december

Pas in december wordt de lijst van voertuigen die in aanmerking komen voor fiscale mogelijkheden als MIA, KIA en Vamil vastgesteld. Mochten e-scooters met lithium-ion accu daar niet in voorkomen, dan gaat deze categorie ondanks zijn uitzonderlijk goede milieuprestaties moeilijke tijden tegemoet.

Reageer op dit artikel