artikel

Hogere boetes voor opvoeren brom- en snorfietsen

Gemotoriseerd

Hogere boetes voor opvoeren brom- en snorfietsen
Opstelten wil dat bij overschrijding van de maximum constructiesnelheid direct wordt overgegaan tot invorderen, terwijl nu alleen een boete wordt opgelegd.

Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de boetes voor het opvoeren van een brom- of snorfiets gelijk wil trekken met die voor snelheidsovertredingen. Daarnaast stelt de bewindsman voor om bij een overschrijding van de maximum constructiesnelheid sneller over te gaan tot invorderen van het kentekenbewijs.

Bij het bepalen van de (overschrijding van de) constructiesnelheid met een rollentestbank wordt rekening gehouden met een meetmarge van enkele kilometers per uur. Daarnaast wordt de op het kentekenbewijs vermelde maximale constructiesnelheid altijd vermeerderd met 5 km/u.

Scooter direct invorderen

Opstelten wil dat bij overschrijding (rekening houdend met de marges) direct wordt overgegaan tot invorderen, daar waar nu alleen een boete wordt opgelegd. Op basis van de huidige controles verwacht de politie op jaarbasis de kentekenbewijzen van 8.000 brom- en snorfietsen in te gaan vorderen, die vervolgens allemaal bij de RDW voor herkeuring op kosten van de eigenaar moeten worden aangeboden.

BOVAG tevreden met voorstel

BOVAG is tevreden met de voorgestelde aanpassingen, aangezien op deze manier de sancties voor opvoeren van brom- en snorfietsen drastisch worden verzwaard. Consumenten zullen zich twee keer bedenken alvorens hun tweewieler op te (laten) voeren tot illegale snelheden.

Reageer op dit artikel