nieuws

Europese industrie wil meer maatregelen om e-bike import uit China te beperken

Fietsen 2392

Europese industrie wil meer maatregelen om e-bike import uit China te beperken
Moreno Fioravanti, secretaris-generaal van EBMA, vindt dat de dumping van goedkope Chinese e-bikes moet stoppen. Foto Bike Europe

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de dumping van elektrische fietsen op de Europese markten door China. Dit naar aanleiding van een klacht van de Europese associatie van fietsproducenten, EBMA. Deze wil dat er maatregelen worden getroffen om de alsmaar groeiende stroom van e-bikes uit China te beperken.

EBMA (European Bicycle Manufacturers Association) vraagt, naast het reguliere onderzoek naar e-bike import en dumping van e-bikes door China, om twee verdere maatregelen: registratie (per direct) van uit China geïmporteerde e-bikes en een onderzoek naar de enorme subsidies die door de Chinese regering aan fabrikanten van elektrische fietsen worden verleend.

Invoerregistratie e-bikes

Met betrekking tot de registratie van de import uit China zegt de secretaris-generaal van EBMA, Moreno Fioravanti, het volgende: “We hebben de Europese Commissie hierom gevraagd. Wanneer die registratie wordt uitgevoerd bestaat de mogelijkheid om importeurs in Europa evenals fabrikanten in China de antidumpingrechten met terugwerkende kracht alsnog op te leggen.”

Controle bij import

Deze registratie houdt in dat bij de import van e-bikes uit China in alle Europese havens zal worden gecontroleerd van welke fabrikant in China de fietsen komen en voor welke importeur in de EU ze bestemd zijn. Dit vindt dan zelfs plaats op het niveau van individuele facturen. Aan de hand daarvan kan dan worden vastgesteld of er sprake is van dumping met de mogelijkheid om alsnog de dumpingheffingen op te leggen zodra die zijn vastgesteld.

Onderzoek naar subsidies in China

Daarnaast wil EBMA dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar de verleende subsidies voor elektrische fietsfabrikanten in China. Moreno Fioravanti: “Chinese e-bike fabrikanten en exporteurs profiteren van enorme subsidies die worden verleend door diverse overheidsinstanties in China. Deze subsidies hebben gezorgd voor een overcapaciteit in de productie van elektrische fietsen, die vervolgens in de EU worden gedumpt. ”

WTO-regels

De EBMA-secretaris-generaal benadrukt dat EBMA en de Europese fabrikanten van fietsen, elektrische fietsen en componenten sterk geloven in de vrijheid van handel, maar dat de handel wel eerlijk moet zijn. Volgens Fioravanti is het benadelen van Europese producenten door middel van invoer tegen dumpprijzen die sterk gesubsidieerd is, in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). “Wij hebben de Commissie gevraagd de registratie van Chinese e-bikes zo snel mogelijk in te stellen. We zijn ervan overtuigd dat de Commissie dit grondig gaat analyseren en de enorme omvang van de dumping uit China zal bevestigen. Dumping van e-bikes uit China treft producenten in Europa en vormen een bedreiging voor banen in de productie, voor innovatie en groei en investeringen in Europa.”

Lees ook
Anti-dumpingklacht tegen Chinese elektrische fietsen

Schade aan industrie Europa

EBMA stelt dat de banen van  90.000 EU-werknemers bij ongeveer 800 kleine en middelgrote ondernemingen in gevaar zijn door het dumpen van Chinese e-bikes. “Onze Europese fiets-, elektrische fiets- en onderdelenindustrie is een van de grootste generatoren van groene banen in de EU. Het dumpen van Chinese e-bikes veroorzaakt schade aan de Europese industrie en schaadt de Europese economie en consumenten wereldwijd. De lokale productie van e-bikes in Europa levert veel nieuwe ‘groene’ banen op en het gebruik van e-bikes zorgt ervoor dat de uitstoot van milieuvervuilende stoffen echt wordt verminderd.”

Dumpingheffingen al in juli 2018

De anti-dumpingheffing zou nog voorlopig zijn, maar kan al een sterke invloed hebben op de invoer van e-bikes uit China op de markten van de EU lidstaten inclusief Nederland en België. Het wettelijke tijdschema voor dumpingonderzoeken uitgevoerd door de Europese Commissie voorziet in de instelling van een voorlopig anti-dumpingheffing binnen negen maanden na de start van het onderzoek. Dit is natuurlijk afhankelijk van de voorlopige bevindingen van de onderzoekers. Het kan dus resulteren in het instellen van dumpingheffingen op in China geproduceerde en binnen Nederland en België geïmporteerde e-bikes per juli 2018.

Reageer op dit artikel