nieuws

België gaat elektrische snelheidsduivels opsporen

Fietsen 805

België gaat elektrische snelheidsduivels opsporen
Consumenten willen hun fiets om legio redenen opgevoerd hebben. De belangrijkste: speed pedelec en de bijbehorende regels zijn niet ideaal.

Het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) heeft voor het eerst cijfers gepubliceerd over ongevallen met elektrische fietsen. In 2015 vielen er 510 slachtoffers, dat is 5 procent van het totale aantal geregistreerde fietsslachtoffers. Onder hen waren er 14 doden, 80 zwaar en 416 licht gewonden. Vorig jaar steeg dat aantal tot ongeveer 8 procent van het totale aantal.

Dat hogere percentage kwam doordat er in totaal iets minder fietsslachtoffers vielen en omdat het aandeel van de elektrische fietsers in het fietsverkeer blijft toenemen. De cijfers van 2015 tonen aan de meerderheid van de slachtoffers vrouwen zijn (58%). Qua leeftijdscategorie worden de 55-plussers het hardst getroffen (46%). Bovendien is deze groep het slachtoffer van ernstiger letsels. Dit is wellicht een logisch gevolg van het feit dat de gemiddelde leeftijd van elektrische fietsers hoger is dan van conventionele fietsers.

Botsing van opzij

Ongevallen met elektrische fietsen gebeuren voornamelijk binnen de bebouwde kom (63%) en op wegen met een snelheidslimiet van 31 tot 50 km (60%). 42% van de elektrische fietsslachtoffers bevonden zich niet op een fietspad. Dat is aanzienlijk minder dan het aandeel van de niet-elektrische fietsslachtoffers: 55%. Wat het soort ongevallen betreft, hebben deze tussen twee weggebruikers een absolute meerderheid. In 60% van de ongevallen is er een botsing van opzij en in 15% frontaal.

Elektrische snelheidsduivels

Ondertussen heeft de politie van de Oostvlaamse stad Ronse alvast maatregelen genomen om de snelheidsduivels onder de fietsers bij de lurven te vatten. Zij hebben een nieuw soort flitscamera in gebruik genomen die niet alleen auto’s maar ook fietsen kunnen detecteren. Bedoeling is om deze camera te gebruiken in de zones 30. Aangezien speed pedelecs in België verplicht met een nummerplaat moeten rijden, zal de politie snelheidsovertreders in deze groep gemakkelijk kunnen opsporen en beboeten. Of dat voor conventionele en klassieke elektrische fietsen even gemakkelijk zal verlopen, valt nog te bezien.

Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG)

Tot slot heeft de Belgische Verkeersminister Bellot een nieuwe maatregel aangekondigd om de veiligheid van voetgangers en fietsers op kruispunten te verbeteren. Op kruispunten met driekleurige verkeerslichten, zullen wegbeheerders een aangepast icoon kunnen installeren. Dat bestaat uit een fiets omringd door pijlen in 4 richtingen. Bij dit ‘AFTG’ moeten automobilisten wachten en mogen voetgangers en fietsers door. Dat vermijdt contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerde weggebruikers en vooral ook dodehoekongevallen. De maatregel zal wellicht in 2019 van kracht worden.

 

 

Reageer op dit artikel