nieuws

Speed e-bike na 1 juli niet meer op fietssnelweg

Fietsen 998

Speed e-bike na 1 juli niet meer op fietssnelweg
Snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen. Foto Velo-city 2017

Omdat de speed e-bike vanaf 1 juli beschouwd worden als bromfiets mogen ze niet meer op het fietspad en dus ook niet meer op fietssnelwegen. RAI Vereniging en Fietsersbond willen dat speed e-bikes op snelfietsroutes en langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer op het fietspad mogen rijden. RAI Vereniging en de Fietsersbond willen dat er een aparte vrijstelling komt voor speed pedelecs voor fietspaden met voldoende capaciteit.

In Nederland ligt een netwerk van circa 400 kilometer aan snelfietsroutes. Met de speed e-bike/pedelec is het mogelijk om ook grotere afstanden sneller te overbruggen. Op dit moment zijn de meeste speed pedelecs nog voorzien van een blauwe snorfietskentekenplaat, vanaf 1 juli moeten alle speed pedelecs als bromfiets zijn gekentekend. Speed pedelec berijders gaan daardoor van het fietspad naar de weg.

Snelfietsroutes niet meer toegankelijk

Sommige snelfietsroutes, zoals het RijnWaalPad tussen Arnhem en Nijmegen en de F35 in Twente, zijn hierdoor niet (meer) toegankelijk voor speed pedelecs. “Onbegrijpelijk en een onbedoeld effect van de wet waardoor meer dan 10.000 fietsers worden geraakt”, stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck. “De speed e-bike heeft enorm veel potentie bij de aanpak van files en is bij uitstek geschikt voor woon-werkverkeer. Dat moeten we maximaal stimuleren in plaats van tegenwerken.”

Maatwerk nodig

Directeur Fietsersbond Saskia Kluit: “Snelfietsroutes in Nederland die nu alleen voor fietsers mogen worden gebruikt zijn breed en veilig genoeg om ook speed pedelecs toe te laten. Bijvoorbeeld de route Arnhem-Nijmegen. Ook binnen de bebouwde kom zijn er langs grote en drukke verkeersaders fietspaden die breed genoeg zijn. Er is maatwerk nodig. Met een apart verkeersbord kunnen we deze vrijstelling per fietspad verlenen.”

Meer mensen op de fiets

RAI Vereniging en de Fietsersbond willen nu samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen in kaart brengen welke fietspaden wel en niet geschikt zijn. Ook moet er samen gekeken worden op welke manier deze aanpassing zo snel mogelijk kan worden geregeld om de overstap van de reiziger naar de speed pedelec te blijven stimuleren. De overheid heeft met de snelle introductie en aanpassing van de wetgeving voor deze nieuwe fiets al laten zien oog te hebben voor innovaties en de kansen voor dit vervoersmiddel. Nu is het zaak om door te pakken en nog meer mensen op de fiets te krijgen.

Potentie speed pedelec

Volgens RAI Vereniging en de Fietsersbond heeft de speed pedelec veel potentie bij de aanpak van mobiliteits- en milieuproblemen. “In Nederland woont 66 procent van alle mensen binnen een afstand van 15 kilometers van hun werk”, stelt Saskia Kluit. “Een ideale reisafstand, want uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de reizigers de fiets als alternatief ziet voor de auto als de woon-werkafstand niet groter dan 20 kilometer is.” Van Eijck: “We benutten nog lang niet alle mogelijkheden van de fiets en moeten als sector inspringen op de wil van de reiziger inclusief de automobilist om ook de fiets te pakken. Dat kan alleen als we de aankoop en het gebruik van de fiets maximaal stimuleren met voldoende infrastructuur en aantrekkelijke fiscale regelingen. Hierdoor worden ook duurdere fietsen als speed pedelecs voor een nog grotere groep fietsers beschikbaar.”

Luister hier naar de reactie van RAI Vereniging voorzitter Fietsen Wouter Jager op NPO radio 2.

Reageer op dit artikel