nieuws

Fiscaal fietsbeleid straft fietsforens

Fietsen 1028

Fiscaal fietsbeleid straft fietsforens
Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging rekent voor dat een zakelijke rijder voor een elektrische auto van 40.000 euro 4% bij zijn inkomen moet optellen, terwijl bij iemand die een e-bike van 3.500 euro ter beschikking gesteld krijgt dit bedrag volledig tot het bruto inkomen wordt gerekend.

Het huidige fiscale regime rondom de bedrijfsfiets werkt eerder ontmoedigend dan stimulerend, vindt Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Hij rekent voor dat een zakelijke rijder voor een elektrische auto van 40.000 euro 4% bij zijn inkomen moet optellen (1.600 euro). Terwijl bij iemand die een e-bike van 3.500 euro ter beschikking gesteld krijgt dit bedrag volledig tot het bruto inkomen wordt gerekend. “Een volstrekt absurde situatie die snel moet veranderen,” aldus Van Eijck.

Hij zei dit tijdens de nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging. Juist door meer te investeren in fietsen ontstaat volgens hem een viertrapsraket die het kabinet eigenlijk niet kan negeren. “Je lost zo namelijk deels het fileprobleem op, ontziet het milieu, reduceert kosten en het zorgt er voor dat meer parkeerruimte overblijft.”

Aantrekkelijker leaseregels voor fietsen 

RAI Vereniging pleit daarom voor aantrekkelijkere leaseregels voor fietsen, zonder bijtelling. Hierdoor kan de leasefiets op dezelfde manier worden behandeld als een leaseauto. Ook andere fiscale regelingen voor werkgevers om fietsgebruik te stimuleren zijn vaak te ingewikkeld en daardoor onaantrekkelijk. RAI Vereniging wil hiermee bereiken dat automobilisten vaker de auto laten staan en worden geprikkeld om de fiets te kiezen als een schoon, gezond en file-oplossend alternatief.

2016 cruciaal jaar

Van Eijck kwalificeerde 2016 als een voor RAI Vereniging cruciaal jaar, waarin de omslag van vijf afdelingen naar negen secties zijn beslag kreeg.  De noodzaak om de interne organisatiestructuur aan te passen werd, zegt hij, manifest toen duidelijk werd dat de huidige relevante thema’s in de mobiliteitswereld niet zijn af te dekken met voertuiggeoriënteerde afdelingen. ‘Zaken als stedelijke mobiliteit, integrale mobiliteitsoplossingen, anders betalen voor mobiliteit en het ontwikkelen van een visie op brandstoffen bestrijken immers een veel breder terrein en zijn niet te koppelen aan een specifiek voertuig. Ondertussen werden en worden onze leden en stakeholders wel voortdurend geconfronteerd met deze vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat RAI Vereniging, bezien vanuit de mobiliteitsindustrie, een prominentere en gezaghebbender rol zou blijven spelen, stond in 2016 de herpositionering van de organisatie centraal.’

Negen homogene secties  

Dit betekende dat er in plaats van vijf afdelingen negen homogene secties kwamen die beter toegesneden zijn op de wensen en behoeften van de verschillende leden, met ieder een eigen strategisch plan, meer autonomie en een veel transparantere financieringsstructuur.’ De versterkte slagkracht die RAI Vereniging nastreeft, vond het afgelopen jaar zijn weerslag in de krachtenbundeling van afdeling Speciale Voertuigen met CarrosserieNL, waardoor een bredere basis ontstond om de belangen van de leden te vertegenwoordigen. In het kielzog hiervan werden de banden met AutomotiveNL verstevigd met als doel te komen tot een intensievere samenwerking die in de loop van 2017 moet uitmonden tot een integratie van beide organisaties. Mede dankzij de fusie met CarrosserieNL groeide het ledenbestand van 500 tot ruim 700.

Beeldbepalend zijn en blijven  

De nieuwe structuur moet er, zo liet Van Eijck weten, voor zorgen dat RAI Vereniging voor de toekomstbeeldbepalend is en blijft en op basis van actuele thema’s zoveel mogelijk het voortouw neemt. Als voorbeeld bracht hij het, samen met ANWB, BOVAG, VNA, Natuur & Milieu en staatssecretaris Wiebes van Financiën gesloten Fiscale Mobiliteitsakkoord in herinnering. ‘Dat zette ons er toe aan om vervolgens, samen met ANWB, de lead te nemen om een integrale langetermijnvisie op mobiliteit te gaan ontwikkelen. Dit resulteerde in een brede mobiliteitsalliantie, waarin NS, ANWB, TLN en RAI Vereniging zijn vertegenwoordigd en waar zich inmiddels KNV, Transdev en HTM zich bij hebben aangesloten. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017 heeft de mobiliteitsalliantie de politiek een plan aangeboden dat een aantal concrete bouwstenen omvat die nodig zijn om Nederland in beweging te houden.’

Reageer op dit artikel