nieuws

Amsterdam krijgt elektrische deelfiets

Fietsen 1471

Amsterdam krijgt elektrische deelfiets
Qwic participeert samen met Dutch Bicycle Rental en Skopei in de deelfiets start-up Urbee. Die gaat een innovatief deelsysteem van elektrische fietsen uitrollen.

Het Amsterdams Klimaat en Energiefonds investeert samen met Qwic, Dutch Bicycle Rental en Skopei 2,1 miljoen euro in de deelfiets start-up Urbee. Die gaat een innovatief deelsysteem van elektrische fietsen uitrollen.

Van alle autoritten is 80% korter dan 20 kilometer. De elektrische fiets is perfect voor afstanden van 0 tot 20 kilometer. Urbee wil de CO2–uitstoot in de stad reduceren door autoverkeer te vervangen door gebruik van de elektrische fiets.

Netwerk slimme elektrische fietsen

Urbee is een netwerk van innovatieve elektrische deelfietsen met een slim slot en touch pad, zonder fietssleutel. Gebruikers zoeken via de Urbee-app een fiets en reserveren deze. Ze openen de fiets met de ontvangen reserveringscode. Het platform garandeert een perfecte onderhoudsstaat en een volle accu voor gebruik.

Lage accustatus, dan fiets uit systeem

Bij een te lage accustatus wordt de elektrische fiets uit het reserveringssysteem gehaald. Bij een mankement kan dit gemeld worden in de app en wordt een nieuwe fiets toegewezen. Urbee is een vraaggebaseerd flexibel netwerk, niet gebonden aan vaste (en dure) infrastructuur. Fietsen zijn laagdrempelig te plaatsen, waar mogelijk in bestaande fietsenstallingen.

300 deelfietsen in 2016, 1.500 totaal

De Urbee fiets, het slimme slot en het platform zijn het resultaat van een intensieve samenwerking van de drie oprichtende partijen Qwic, Dutch Bicycle Rental en Skopei. Samen met de nieuwe mobility startup Urbee willen zij de luchtvervuiling in steden aanpakken. In het najaar van 2016 zullen in de vorm van een soft launch de eerste 300 fietsen geplaatst worden. De feitelijke introductie vindt plaats in het voorjaar van 2017 met de uitrol van nog eens 750 fietsen tot een totaal van 1.150 fietsen in 2017. In de opvolgende jaren wordt dit uitgebreid tot 1.500 fietsen.

Plaatsing bij bedrijfslocaties

Aangezien veel autoverkeer gerelateerd is aan bedrijven richt Urbee zich in eerste instantie op bedrijven en bedrijfslocaties. De eerste netwerkpunten zijn met name bedrijfsverzamelgebouwen, hotels, horecazaken en appartementencomplexen.

Bron: www.duurzaamnieuws.nl/www.elektrischefietsen.com

Reageer op dit artikel