nieuws

Helmplicht voor speed e-bike in aantocht

Fietsen

Helmplicht voor speed e-bike in aantocht
Foto Bosch

Er staat een verplichting tot het dragen van een helm bij het rijden op een speed e-bike aan te komen. Daartoe heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) besloten. Dit meldt ‘Fietsberaad’; het kenniscentrum voor fietsbeleid.

Deze maatregel zou vergaande gevolgen kunnen hebben voor de verkoop van speed e-bikes, terwijl deze juist dit jaar verzesvoudigd is. Volgens de VWE-cijfers nam de verkoop van speed e-bikes die op kenteken zijn gezet tijdens de eerste drie maanden van 2015 toe van 111 stuks in 2014 naar 638 stuks in 2015.

Studie Ministerie

Het Ministerie van I&M heeft een studie laten uitvoeren naar de beleidsopties ten aanzien van speed e-bikes. Daarbij komt het ministerie tot interessante conclusies. Zoals de vaststelling dat de speed e-bike voordelen biedt die een aantal automobilisten zal aanzetten tot het maken van de overstap. Vooral omdat de speed e-bike zich leent voor het overbruggen van grotere afstanden bij het woon-/werkverkeer. Geschat wordt dat 2,5 procent van alle auto-, openbaar vervoer-, en brom/snorfiets-kilometers tussen 5 en 30 kilometer vervangen kunnen worden door speed e-bike-kilometers. Prima voor het milieu dus.

Geen uitzonderingen

De conclusie van de studie van het ministerie is dat er voor de speed e-bike in de toekomst geen uitzonderingen gaan gelden ten opzichte van de bromfiets. Want de speed e-bike is volgens de EU vanaf 2017 een bromfiets. De studie concludeert tevens dat qua snelheid de speed e-bike een plaats zal innemen tussen de snorfiets en de bromfiets. En als het vermogen van de speed e-bike verder toeneemt, komt de snelheid meer in de buurt te liggen van de bromfiets. De verkeersveiligheidsrisico’s lopen daarmee gelijk op, die liggen ergens tussen snor- en bromfiets, aldus de studie. In het voordeel van de speed e-bike speelt wel mee, meldt de studie verder, dat de berijders wat ouder en meer risicobewust zullen zijn dan bromfietsberijders. Maar hoe het precies zal uitpakken, weten we pas na een aantal ervaringsjaren met dit nieuwe vervoermiddel.

Reden om af te stappen

Dan speelt ook de vraag of een fietshelm nodig is. Uit landen waar een verplichte fietshelm is ingevoerd, bekent dat dit voor een aantal fietser reden is om af te stappen. Datzelfde zal – hoewel in mindere mate – opgaan voor de speed e-bike, zo verwacht men. En daarmee perk je de voordelen van de speed e-bike in. Alternatief is om in plaats van een verplichting de helm nadrukkelijk te adviseren. Gezien de gebruikersgroep is te verwachten dat een behoorlijk deel dat advies zal opvolgen, aldus de onderzoekers.

Snelheid van speed e-bikes doorslaggevend

Dat minister Schultz toch voor helmplicht kiest, heeft met name te maken met de snelheid van speed e-bikes. Wie harder rijdt dan 25 km/uur moet, met helm, de rijbaan op. Die laatste optie scoort volgens de studie gunstig op de meeste aspecten: milieu, congestie, volksgezondheid en verkeersveiligheid. Maar een minnetje op het gebied van handhaving. Hiermee besluit het ministerie dus dat er geen uitzonderingen worden ontwikkeld voor de speed e-bike die conform de Europese regelgeving een bromfiets is. Dat betekent dus verplicht een helm op, een (bromfiets)rijbewijs en binnen de bebouwde kom meestal op de rijbaan en niet op het fietspad.

Europese kaderverordening

De nieuwe Europese kaderverordening is al ingegaan, zodat er nu al speed e-bikes op de markt komen die als bromfiets zijn gekeurd. De huidige speed e-bikes worden komend anderhalf jaar omgezet van snorfiets naar bromfiets, met geel kenteken. Nieuwe speed e-bikes zullen volgend jaar alleen nog maar met geel kenteken worden geleverd.

Reageer op dit artikel