nieuws

Rai wil eerherstel Fiets van de Zaak

Fietsen

Rai wil eerherstel Fiets van de Zaak
Het voorstel van de regering spoort minder mensen aan om naar het werk te fietsen en draait bovendien fietsenwinkels de nek om. Hoog tijd dus voor eerherstel van de Fiets van de Zaak, vindt RAI Vereniging. – foto Rai

Met de geplande invoering van de nieuwe werkkostenregeling (WKR), die de bedrijfsfietsenregeling per 1 januari 2015 moet gaan vervangen, wordt de positie van de woon-werkfiets behoorlijk verslechterd. RAI Vereniging doet daarom een dringend beroep op de Kamer om de aparte status voor bedrijfsfietsen te handhaven.

Dat fietsen goed is voor de gezondheid en het milieu weet inmiddels iedereen. Wellicht minder bekend is dat van de ongeveer 5 miljoen forenzen een kwart per fiets naar het werk gaat. En van de groep die de auto pakt (ca. 60%) overweegt de helft om een keer per week de fiets te nemen. Dat zou de overheid als muziek in de oren moeten klinken. Een makkelijker manier om de files terug te dringen en het milieu te ontlasten is er toch niet zou je denken. Maar niets is minder waar. Want de nieuwe WKR maakt het alleen nog mogelijk om telefoons, laptops en gereedschap buiten deze regeling belastingvrij aan werknemers beschikbaar te stellen.

Onacceptabel

Daarmee vervalt de aparte status van de bedrijfsfiets en komt een einde aan het fiscaal stimuleren van fietsen naar het werk. RAI Vereniging vindt dit onacceptabel. Eerder nog sloot RAI Vereniging, samen met BOVAG, nog een ‘Green Deal’ met staatssecretaris Mansveld van I&M, met als voornaamste afspraak om binnen vijf jaar vijf procent meer fietsgebruik in het woon-werkverkeer te realiseren. Nu de Fiets van de Zaak wordt geschrapt is het praktisch onmogelijk om die doelstelling te realiseren. Bovendien is op zijn minst sprake van inconsequent beleid als een andere bewindsman uit hetzelfde kabinet, namelijk staatssecretaris Wiebes van Financiën, met één pennenstreek het nakomen van die afspraken onmogelijk maakt.

Veel kritiek

Op de hele WKR-regeling is, met name vanuit de fietsenbranche, van meet af aan veel kritiek geweest. Zo is het niet uit te leggen dat emissieloze auto’s hierin worden vrijgesteld van belastingen, terwijl voor het fietsen (dat ook nog eens een positief gezondheidseffect met zich mee brengt) binnen de WKR een bijtellingsverplichting geldt. Verder strookt de bijtellings- en kilometerregistratieverplichting, zoals die voor leasefietsen geldt, niet bepaalt met het uitgangspunt van vereenvoudiging, het oorspronkelijke doel van de WKR. Maar wat vooral wringt is dat een duurzame en gezonde mobiliteitsoplossing qua budgettaire ruimte moet concurreren met kerstpakketten en middagjes paintballen met de zaak.

Tot voor kort was 20 procent van de fietsverkoop gebaseerd op het fietsgebruik door forenzen. Het voorstel van Wiebes spoort minder mensen aan om naar het werk te fietsen en draait bovendien fietsenwinkels de nek om. Hoog tijd dus voor eerherstel van de Fiets van de Zaak, vindt RAI Vereniging.

Reageer op dit artikel