nieuws

Half miljoen voor Bike Valley

Fietsen

Half miljoen voor Bike Valley
De half miljoen euro subsidie voor Bike Valley zal onder meer worden benut voor de investering in een windtunnel specifiek gericht op ‘fiets’.

Binnen het kader van haar Nieuw Industrieel Beleid heeft de Vlaamse regering een subsidie van 500.000 euro goedgekeurd voor Bike Valley. De Vlaamse producenten Ridley (fietsen), Lazer (helmen), BioRacer (kledij) en EnergyLab (onder andere trainingsbegeleiding) spelen mee op het hoogste niveau in een industrie.

“Dit bedrag zal onder andere worden benut voor de investering in een windtunnel specifiek gericht op ‘fiets’,” vertelt Marc Hufkens van Bike Valley. “Zo’n tunnel bestaat nog nergens ter wereld en past daarom binnen de ambitie die Ridley Bikes, Lazer, BioRacer, EnergyLab en Flanders’ Drive hebben om met Bike Valley een competentiepool rond ‘de fiets’ uit te bouwen die over de verschillende onderdelen van de fietsindustrie heen kijkt. Door in een ‘community formation’ met Flanders’ Drive, de kennisinstelling rond mobiliteit, samen te werken in een sfeer van open innovatie, willen we zorgen dat we de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden.”

Sterkere bakermat van het wielrennen

Bike Valley staat open voor de toetreding van andere partners die bezig zijn met ‘de fiets’. “Er moet echter wel een link zijn met Vlaanderen”, vertelt Hufkens. “Onze regio is wereldwijd gekend als de bakermat van het wielrennen, en we willen er met Bike Valley voor zorgen dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Daartoe willen we fungeren als een internationale magneet, een incubatiecentrum en een ecosysteem voor alles wat met ‘fiets’ in de breedste betekenis te maken heeft.”

“Projecten zoals Bike Valley dragen bij aan de versterking van ons industrieel weefsel, en aan de ontwikkeling van producten en diensten voor een slimme en duurzame groei zoals het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering vooropstelt. De industrie van de toekomst kan er immers enkel komen met een Nieuw Industrieel Ondernemen. De transformatie van onze industrie wordt hierdoor tastbaar; ze verlaat de vergaderzalen en gaat naar de werkvloer. Met Bike Valley wordt Vlaanderen bovendien nog meer op de wereldkaart gezet als de absolute bakermat van het wielrennen,” aldus minister-president Peeters.

Versterking Limburgs economisch weefsel

De partners willen met de Bike Valley ook nieuwe economische activiteit aantrekken die het economisch weefsel versterkt. “Ridley, BioRacer en EnergyLab zijn Limburgse bedrijven, en gelet op de gebeurtenissen van de voorbije maanden, willen we zeker onze provincie helpen om nieuwe werkgelegenheid en maakindustrie met toegevoegde waarde aan te trekken. Maar gelet op de internationale interesse die Bike Valley nu reeds krijgt, zal dit zeker ook een positief effect hebben op de hele Vlaamse economie.”

Marc Hufkens: “Dankzij de ondersteuning van de Vlaamse regering is nu echt het startsein gegeven om Vlaanderen via Bike Valley definitief als wereldwijd kenniscentrum rond fietsgerelateerde economische activiteiten te laten fungeren in 6 pijlers waar telkens de fiets centraal komt te staan.”

  • Sport
  • Maakindustrie fietsen – fietscomponenten – fietskleding & accessoires
  • Toerisme en recreatie
  • Gezondheid
  • Wetenschap en techniek (windtunnelproject dat tegen begin 2015 operationeel moet zijn en laboratorium voor fietsnormeringen)
  • Mobiliteit
Reageer op dit artikel