nieuws

Fietsindustrie blij met niet vrijgeven vermogen e-bikes

Fietsen

Fietsindustrie blij met niet vrijgeven vermogen e-bikes
Een elektrische fiets wordt niet als motorvoertuig wordt aangemerkt, mits deze aan een aantal criteria voldoet. Eén daarvan is een gemaximeerd vermogen van 0,25 kW.

De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, is verheugd dat het Europees Parlement vandaag tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen heeft gestemd. Hiermee blijft een elektrische fiets een fiets.

De Europese Commissie heeft ingestemd met nieuwe regels voor gemotoriseerde twee- en driewielers. Daarin is vastgelegd dat een elektrische fiets (een ‘electric power assisted cycle’, oftewel EPAC) niet als motorvoertuig wordt aangemerkt, mits deze aan een aantal criteria voldoet. Eén daarvan is een gemaximeerd vermogen van 0,25 kW. Een andere criterium is dat een EPAC mag ondersteunen tot maximaal 25 km/h.

Lobby brancheorganisaties en –verenigingen
Samen met de Europese brancheorganisaties Colibi-Coliped en belangenverenigingen zoals de European Cyclist Federation en de Fietsersbond is afgelopen jaar gelobbyd om de regels voor de elektrische fiets niet te wijzigen. Belangrijk element hierin was het niet ophogen van het maximaal toegestane vermogen voor dit type voertuigen vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. Een groter vermogen heeft immers effecten op het acceleratievermogen, wat aanvullende eisen stelt op het gebied van voertuigbeheersing. Als deze ontbreken, nemen de veiligheidsrisico’s toe.

Geen noodzaak vrijgave
“Veiligheid komt bij onze industrie op de allereerste plaats”, aldus Sacha Boedijn, secretaris van afdeling Fietsen van RAI Vereniging. “Door het vermogen vrij te geven komt die veiligheid in de knel, zonder dat er een noodzaak voor die vrijgave is. Een gemiddelde fietser trapt immers zo’n 0,1 kW, dus 0,25 kW is ruim voldoende voor het doel waarvoor elektrische fietsen worden ingezet. Als je omwille van een ander soort gebruik en voor een andere groep gebruikers een onbeperkt vermogen wil, dan creëer je een wezenlijk ander voertuig. Voor deze producten geldt een aparte typegoedkeuring.”

Reageer op dit artikel