nieuws

België legt fietsstraat wettelijk vast

Fietsen

België legt fietsstraat wettelijk vast

Nederland mag dan de meeste fietsstraten (lees: fietspaden) hebben, in België is de fietsstraat nu officieel vastgelegd in de wet. Alleen het bord ontbreekt nog. Dit meldt Fietsberaad, Kenniscentrum voor fietsbeleid.

UTRECHT – Nederland mag dan de meeste fietsstraten (lees: fietspaden) hebben, in België is de fietsstraat nu officieel vastgelegd in de wet. Alleen het bord ontbreekt nog. Dit meldt Fietsberaad, Kenniscentrum voor fietsbeleid.

België heeft de fietsstraat officieel een plaats gegeven in de Wegcode. Daarin wordt de fietsstraat als volgt gedefinieerd: “een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.”

Belgische Koning moet verkeersborden nog goedkeuren
Een verkeersbord is evenwel nog niet voorzien. Maar geen nood: ‘De Koning wordt ermee belast om, binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet, in Wegcode twee verkeersborden op te nemen die respectievelijk het begin en einde aanduiden van de fietsstraat.’

Overigens kent ook Nederland geen officieel fietsstraatbord, reden dat veel wegbeheerders hun fantasie gebruiken en zelf een bord ontwerpen. De fietsstraat heeft hier trouwens ook geen wettelijke status.

Fietsers mogen door rood rijden
In de Belgische Wegcode is nu ook formeel vastgelegd dat fietsers waar dat met borden is aangegeven door rood of oranjegeel mogen rijden. Dat is aldus geformuleerd: ‘Om het fietsen aan te moedigen en de rijtijden voor de fietsers te verkorten, wordt de mogelijkheid voorzien dat fietsers de verkeerslichten mogen voorbijrijden:

  • om rechts af te slaan (B22), wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.
  • om rechtdoor te rijden (B23), wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht. Het voorrangsbord B23 mag alleen worden gebruikt op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen.’
     
Reageer op dit artikel