nieuws

Industrie en vakhandel lijnrecht tegenover elkaar in nieuwe e-bike regelgeving

Fietsen

Industrie en vakhandel lijnrecht tegenover elkaar in nieuwe e-bike regelgeving

De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, en de BOVAG, samen met de European Two-Wheelers Retailers’ Association (ETRA), staan lijnrecht tegenover elkaar met betrekking tot de standpunten over de nieuwe Europese regelgeving voor onder andere elektrische fietsen. De industrie is tegen het uitrusten van e-bikes met motoren van meer dan 250W; de vakhandel, verenigd in BOVAG en ETRA, juist voor.

AMSTERDAM – De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, en de BOVAG, samen met de European Two-Wheelers Retailers’ Association (ETRA), staan lijnrecht tegenover elkaar met betrekking tot de standpunten over de nieuwe Europese regelgeving voor onder andere elektrische fietsen. De industrie is tegen het uitrusten van e-bikes met motoren van meer dan 250W; de vakhandel, verenigd in BOVAG en ETRA, juist voor.

Het Europees Parlement buigt zich de komende weken over een aantal amendementen die de vrijstelling van het vermogen van elektrische fietsen mogelijk maken, maar waarbij de maximale trapondersteuning tot 25 km/u. gehandhaafd blijft.

Vergroting gebruiksmogelijkheden e-bikes
Met de opstelling dat het vermogen van e-bikes niet vrijgegeven mag worden, is de afdeling Fietsen van de RAI Vereniging tegen die amendementen. De ETRA, de Europese koepelorganisatie voor handelaren-verenigingen, waar ook BOVAG bij aangesloten is, is voor vrijgave van het vermogen omdat dit de gebruiksmogelijkheden van e-bikes flink zou vergroten. Elektrische fietsen zouden daarmee beter geschikt zijn in heuvelachtig terrein en voor het vervoer van zware lasten.

Vrijgave vermogen e-bike slecht voor verkeersveiligheid
De afdeling Fietsen van RAI Vereniging vindt dat de vrijstelling van het vermogen van e-bikes " geen enkel doel dient en ten koste gaat van de verkeersveiligheid." RAI Vereniging heeft daarom de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opgeroepen hier binnen de Raad voor Concurrentievermogen (in Europa verantwoordelijk voor dit onderwerp) tegen te stemmen.

De Europese Commissie heeft een verordening opgesteld die geldende richtlijnen voor gemotoriseerde twee- en driewielers omzet in wetgeving. De tekst van die verordening kan rekenen op instemming van RAI Vereniging. Binnen deze regels wordt gesteld dat een elektrische fiets (een zogenaamde ‘electric power assisted cycle’, oftewel EPAC) niet als motorvoertuig wordt aangemerkt, mits deze aan een aantal criteria voldoet. Eén daarvan is een gemaximeerd vermogen van 0,25 kW. De EPAC is een fiets met regelgeving die bij een dergelijk voertuig aansluit. Dat betekent dat er geen helmplicht geldt en dat EPAC’s gebruik mogen maken van het fietspad.

Geen enkele noodzaak voor meer vermogen
Europarlementariër Rühle heeft echter een amendement op deze verordening ingediend waardoor de vermogensbeperking zou komen te vervallen. De fietsindustrie is hier vanuit verkeersveiligheidsoogpunt fel tegen. "Een groter vermogen heeft immers effecten op het acceleratievermogen, wat aanvullende eisen stelt op het gebied van voertuigbeheersing. Als deze ontbreken, nemen de veiligheidsrisico’s toe. En dit terwijl er geen enkele noodzaak is voor een groter vermogen. Testcycli van elektrische fietsen tonen onder verschillende omstandigheden (heuvelachtig gebied, zwaar beladen) aan dat 0,25 kW vermogen ruim voldoende is," aldus RAI Vereniging.

‘Veiligheid komt in de knel’
“Veiligheid staat bij onze industrie voorop”, aldus Sacha Boedijn, secretaris van de afdeling Fietsen van RAI Vereniging. “ Door het vermogen vrij te geven komt die in de knel zonder dat er een noodzaak voor die vrijgave is. Immers: een gemiddelde fietser trapt zo’n 0,1 kW, dus 0,25 kW is kijkend naar het doel waarvoor EPAC’s worden ingezet ruim voldoende. Als je omwille van een andere inzet en voor een andere groep gebruikers een onbeperkt vermogen wil, dan creëer je een wezenlijk ander voertuig. Daarvoor zou dan een aparte typegoedkeuring moeten gelden.”

BOVAG en ETRA concentreren op lobbyen
BOVAG en ETRA verwerpen deze stelling; wijzen er o.a. op dat de de maximale trapondersteuning tot 25 km/u. gehandhaafd blijft, maar willen op dit moment niet verder inhoudelijk reageren. In plaats daarvan zullen beide organisaties zich de komende weken: “Concentreren op het lobbyen van de Nederlandse minister en de Nederlandse ambtenaren die binnen Europees verband aan dit dossier werken.”
 

Reageer op dit artikel