nieuws

Belangrijke doorbraak in Brussel over technische regelgeving voor e-bikes

Fietsen

Belangrijke doorbraak in Brussel over technische regelgeving voor e-bikes

Het staat nog niet helemaal vast, maar zoals het er nu naar uitziet is er sprake van een doorbraak binnen de Europese discussie over nieuwe technische regelgeving met betrekking tot e-bikes. Deze doorbraak zou er onder andere toe kunnen leiden dat elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km per uur ongeacht het motorvermogen uitgesloten kunnen worden van de nieuwe type-goedkeuringseisen voor brom- en motorfietsen zoals die op dit moment worden vastgesteld door ‘Brussel’.

BRUSSEL (B) – Het staat nog niet helemaal vast, maar zoals het er nu naar uitziet is er sprake van een doorbraak binnen de Europese discussie over nieuwe technische regelgeving met betrekking tot e-bikes. Deze doorbraak zou er onder andere toe kunnen leiden dat elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km per uur ongeacht het motorvermogen uitgesloten kunnen worden van de nieuwe type-goedkeuringseisen voor brom- en motorfietsen zoals die op dit moment worden vastgesteld door ‘Brussel’.

Het gevolg is dat e-bikes met meer motorvermogen dan 250 Watt aangemerkt blijven worden als fietsen. Op dit moment worden e-bikes met meer dan 250 Watt vermogen als bromfietsen beschouwd.

Eergisteren heeft de commissie voor de interne markt en consument-veiligheid van het Europees Parlement gestemd over de herziening van de type-goedkeuringseisen voor brom- en motorfietsen. De Europese Tweewieler Retailers Associatie (ETRA), waar de BOVAG een van de prominente leden van is, heeft hard gelobbyd voor diverse aanpassingen op de voorgestelde herziening.

De door de ETRA verlangde aanpassingen waren erop gericht de regelgeving voor e-bikes zodanig te verbeteren zodat die niet langer de verdere ontwikkeling van de markt in de weg zouden staan. Een van de door de ETRA verlangde aanpassingen was met name gericht om elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u. uit de tyoe-goedkeuringt te houden zonder dat er daarbij sprake is van een limiet aan het motorvermogen. De ETRA argumenteerde dat snelheid de beslissende factor is ten aanzien van veiligheid en niet motorvermogen.

De meerderheid van de commissie-leden stemde voor de door ETRA verlangde aanpassing. Het resultaat is dus dat elektrische fietsen met een motorvermogen van meer dan 250 Watt niet binnen de type-goedkeuring hoeven te vallen en dus niet als bromfiets gekwalificeerd worden, maar als fiets. Dergelijke e-bikes vallen wel onder de zoegeheten ‘Machinery en EMC Directives’. Een en ander zou tot gevolg kunnen hebben dat elektrische fietsen met meer motorvermogen (maar nog immer met een tot 25 km/u. gelimiteerde trapondersteuning) voor veel meer doelgroepen beschikbaar komen; bijvoorbeeld voor gehandicapten; voor transportdoeleinden; voor zeer zware mensen of voor gebruik in heuvelachtig terrein.

“Dit is geweldig nieuws,” zei Annick Roetynck, ETRA secretaris, als reactie op het bekend worden van de doorbraak. Ze zei verder: “We hebben de afgelopen maanden hard moeten lobbyen voor dit resultaat. Ik ben blij dat de politici begrepen hebben dat meer vermogen van motoren waarvan nog immer de maximale trapondersteuningssnelheid tot 25 km/u. beperkt blijft, de veiligheid niet in de weg staat, maar wel de gebruiksmogelijkheden van elektrische fietsen sterk verbreed.”
Zoals gezegd zijn 25 km/u. e-bikes met meer vermogen dan 250 Watt nog geen werkelijkheid. Daarvoor moet eerst het hele Europees Parlement erover stemmen. Dat staat voor maart 2012 op het programma. Daarna moet ook de Europese Raad er nog over beslissen. Wordt vervolgd dus.

Reageer op dit artikel