nieuws

Tien jaar Fietsberaad: sleutelrol voor de fiets in mobiliteitsbeleid

Fietsen

Tien jaar Fietsberaad: sleutelrol voor de fiets in mobiliteitsbeleid

Fietsberaad, het kenniscentrum van de overheid voor de fiets, bestaat tien jaar. Reden voor een feestje, waarbij de ontwikkelingen rond het fietsbeleid van de afgelopen jaren werden beschouwd, maar ook vooruit werd gekeken naar de opgaven voor de komende jaren. De focus ligt daarbij op stallingsproblemen rond stations en in stadscentra en de toename van het aantal oudere fietsers.

UTRECHT – Fietsberaad, het kenniscentrum van de overheid voor de fiets, bestaat tien jaar. Reden voor een feestje, waarbij de ontwikkelingen rond het fietsbeleid van de afgelopen jaren werden beschouwd, maar ook vooruit werd gekeken naar de opgaven voor de komende jaren. De focus ligt daarbij op stallingsproblemen rond stations en in stadscentra en de toename van het aantal oudere fietsers.

Voor een kwart van alle verplaatsingen pakt de Nederlander de fiets. Zelfs een kleine toename van het fietsgebruik biedt al enorme maatschappelijke voordelen voor de bereikbaarheid en het milieu. Maar vooral ook voor de fietser zelf. Die is goedkoper uit, meestal sneller op de plaats van bestemming en het is bovendien goed voor de gezondheid. Reden om het de fietser zoveel mogelijk naar de zin te maken. Het Fietsberaad, een onderdeel van het kenniscentrum Verkeer en vervoer, speelt daarbij een belangrijke rol. Tien jaar lang al helpt het kenniscentrum decentrale overheden om gedegen fietsbeleid te ontwikkelen, mede dankzij de inzet van ruim 20 fietsdeskundigen uit het werkveld.

Het Fietsberaad deed in het afgelopen decennium onder andere onderzoek naar verbetering van het fietscomfort door vaker asfalt toe te passen en verkeerslichten beter af te stellen ten gunste van de fietser. Ook bevordering van het fietsgebruik onder allochtonen en het fietsparkeren bij stations kregen ruim aandacht, evenals de verkeersveiligheid van de fietser. Kennis die breed verspreid werd heeft er ook toe bijgedragen dat de fiets steeds meer wordt gezien als volwaardig alternatief, naast de auto en het openbaar vervoer

In een speciale jubileumuitgave van het magazine Fietsverkeer worden de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar op een rij gezet. De voorzitter van het Fietsberaad, Victor Molkenboer, bood de eerste exemplaren aan, aan minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestuurders van de koepels VNG, IPO, SkVV en UVW.

Minister Schultz van Haegen complimenteerde het Fietsberaad en wees erop dat alle overheden dankbaar gebruik maken van het kenniscentrum. De minister onderschreef dat de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, vooral fietsende ouderen, aandacht behoeft. “Het fietsberaad is met ideeën gekomen voor maatregelen waarmee overheden de trend van meer ernstige ongevallen met fietsers kunnen keren. We werken de komende tijd ook intensief samen aan een viertal proeven om de fietsinfrastructuur veiliger te maken en lokaal uit te proberen.”

De minister wees ook op de bijdrage die het Fietsberaad heeft geleverd aan het plan van aanpak voor de stationsstallingen. “We blijven stevig investeren in meer stallingplaatsen bij stations. De gemeenten gaan met hulp van ons deze kabinetsperiode 40.000 extra stallingplaatsen per jaar realiseren”, aldus de minister.

Reageer op dit artikel