nieuws

EU Commissie wijst 500 Watt voor e-bike af

Fietsen

EU Commissie wijst 500 Watt voor e-bike af

BRUSSEL (B) – In een recent gepubliceerd voorstel om de typegoedkeuring voor 2- en 3-wielige voertuigen te herzien, heeft de Europese Commissie aangegeven een verhoogd Wattage (tot maximaal 500 Watt) voor voertuigen met elektrische trapondersteuning (pedelecs of e-bikes) niet toe te staan.

BRUSSEL (B) – In een recent gepubliceerd voorstel om de typegoedkeuring voor 2- en 3-wielige voertuigen te herzien, heeft de Europese Commissie aangegeven een verhoogd Wattage (tot maximaal 500 Watt) voor voertuigen met elektrische trapondersteuning (pedelecs of e-bikes) niet toe te staan.

Dealerorganisatie ETRA had gepleit voor een verhoging van 250 naar 500 Watt. Hun argument was dat met een hoger Wattage e-bikes aantrekkelijk worden voor een veel bredere doelgroep, met name voor commuters (woon-werk). De vertegenwoordigende organisatie vanuit de fietsindustrie COLIBI onder voorzitterschap van René Takens (bestuursvoorzitter Accell Group) had juist gepleit tegen een verhoging van het maximaal toegestane Wattage omdat e-bikes in hun optiek met de huidige 250 Watt motoren voldoende ondersteuning bieden voor elke categorie gebruikers.

De EU Commissie heeft getracht de pedelecs in nieuwe categorieën onder te brengen, die niet helemaal logisch zijn volgens ETRA. Zo eindigt de eerste categorie bij 25 km p/u en niet bij 45 km/u zoals ETRA had voorgesteld. De tweede categorie heeft 4 kW gekregen in plaats van de voorgestelde 1 kW.

Wettelijke informatieplicht
Een belangrijk gegeven is dat fabrikanten en producenten vanaf nu wettelijk verplicht zijn om informatie over onderhoud en reparatie te geven aan iedereen die daarom vraagt, ook niet aan het merk gebonden retailers. Daarvoor moeten de fabrikanten gestandaardiseerde websites ontwikkelen. Niet-merkgebonden reparateurs en dealers moeten dezelfde toegang krijgen tot deze websites al merkgebonden dealers. De standaard voor deze site wordt ontwikkeld door de EU Commissie, maar de fabrikanten dienen de content te leveren.

Tegenstrijdig aan het besluit van de Commissie is dat deze tegelijkertijd toestaat dat fabrikanten/merken geld mogen vragen voor de geboden informatie.

Meer over e-bikes

Reageer op dit artikel