nieuws

Bedrijfsfietsenregeling niet verhoogd

Fietsen

Bedrijfsfietsenregeling niet verhoogd

DOETINCHEM – Het ministerie van Financien heeft aangegeven de huidige fiscale regelingen met betrekking tot bedrijfsfietsen toereikend te vinden. Staatssecretaris De Jager heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten geen heil te zien in een verhoging van het bedrag om ook de e-bike goedkoper te maken.

DOETINCHEM – Het ministerie van Financien heeft aangegeven de huidige fiscale regelingen met betrekking tot bedrijfsfietsen toereikend te vinden. Staatssecretaris De Jager heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten geen heil te zien in een verhoging van het bedrag om ook de e-bike goedkoper te maken.


De huidige fietsregeling is als het gaat om een ‘gewone’ fiets zonder meer toereikend, aldus De Jager. In 2007 bedroeg het gemiddelde aankoopbedrag voor een fiets € 603,-; 25% van het aantal verkochte fietsen bevindt zich in de prijsklasse € 700,- tot € 899,- en slechts 14% was duurder dan € 900,-. De huidige onbelaste vergoeding van € 749,- dekt daardoor waarschijnlijk 60 –75% van het aantal verkochte “gewone” fietsen.

Extra lasten
Een verhoging van de belastingvrije vergoeding voor uitsluitend de elektrische fiets vindt de Jager om uitvoeringstechnische redenen niet gewenst. ‘Dit leidt tot extra lasten voor zowel de werkgever (moet afzonderlijk worden geconstateerd en vastgelegd dat er een elektrische fiets is gekocht) als de Belastingdienst (extra controle-inspanningen). Bovendien is er geen rechtvaardiging om alleen de elektrische fietsen extra te stimuleren. Ook andere fietsen zijn geschikt voor langere afstanden (bijvoorbeeld bepaalde toerfietsen en racefietsen).’

Contraproductief 

De staatssecretaris wijst er in zijn brief verder op, dat ‘het aandeel van de elektrische fiets ook groeit zonder verruiming van de huidige stimuleringsregeling. De verkopen in 2007 laten een verdubbeling zien van de verkopen in 2006. Bovendien worden de elektrische fietsen ook goedkoper. Op het moment van schrijven van deze brief waren er aanbiedingen bekend voor elektrische fietsen van minder dan € 700,-. Een verruiming van de fiscale onbelaste vergoeding zou wel eens contraproductief kunnen werken als het gaat om een verdere daling van de marktprijs van dergelijke fietsen’.

Standpunt BOVAG
BOVAG Fietsbedrijven is het niet eens met dit standpunt en gaat door middel van lobby deze beslissing aanvechten. BOVAG pleit juist voor een verhoging van de gehele bedrijfsfietsenregeling aangezien het bedrag van € 749,- al zo’n 10 jaar niet meer is geindexeerd. Door een verhoging naar € 1.500,- vallen naast de e-bike ook de lig-, toer- en racefietsen onder de regeling. Dit betekent zeker geen lastenverhoging voor werkgever en belastingdienst, alleen een adminstratieve aanpassing van het bedrag. Komende tijd, maar ook met de behandeling van de Fietsnota van Atsma dit najaar, zal BOVAG blijven strijden voor verhoging van de bedrijfsfietsenregeling.

Reageer op dit artikel