nieuws

BOVAG: elektrische fiets niet aan te slepen

Fietsen

BOVAG: elektrische fiets niet aan te slepen

BUNNIK – Het TNO-onderzoek dat in opdracht van BOVAG is uitgevoerd is afgerond en staat online op de website. Uit dit onderzoek blijkt dat het stimuleren van elektrische fietsgebruik gunstige effecten kan hebben op mobiliteit, gezondheid en milieu.

BUNNIK – Het TNO-onderzoek dat in opdracht van BOVAG is uitgevoerd is afgerond en staat online op de website. Uit dit onderzoek blijkt dat het stimuleren van elektrische fietsgebruik gunstige effecten kan hebben op mobiliteit, gezondheid en milieu.

De BOVAG geeft de vakhandel met dit onderzoek en de factsheet uitstekende verkoopargumenten in handen om mensen op de elektrische fiets te krijgen. Keerzijde is dat veel fabrikanten de grote vraag niet aan kunnen. In het eerste kwartaal van 2008 werden er 25.000 verkocht, tegen 14.000 in dezelfde periode vorig jaar.

De BOVAG zal met het TNO-onderzoek aandacht vragen in de (landelijke) media. Hiermee wil de brancheorganisatie zorgen voor meer verkoop van de elektrische fiets bij BOVAG-leden, maar ook aandacht vragen bij de fabrikanten om hard te werken aan betere levering van de e-bike. Ook gebruik de BOVAG de resultaten in de politieke lobby.

Mobiliteit
In het TNO-onderzoek hebben in totaal 1.448 respondenten gereageerd, allen in bezit van of geïnteresseerd in de elektrische fiets. Grofweg valt die groep op te delen in forenzen en 65-plussers. De eerste groep, de forenzen, blijkt met een e-bike anderhalf keer zoveel kilometers voor woon-werk af te leggen als met een gewone fiets. Het aantal keren dat Nederlanders voor woon-werk de fiets zullen nemen, stijgt daardoor naar verwachting met 4 tot 9%.

Gezondheid
Meer mensen, met name ouderen, gaan bewegen als ze kunnen beschikken over een e-bike. Het toegenomen gebruik leidt tot extra calorieverbruik. Volgens het onderzoek kan de e-bike potentieel uiteindelijk 20% van de jaarlijkse gewichtstoename voorkomen.

Milieu
Meer fietsritten, gestimuleerd door de elektrische fiets, betekent circa 70 gram minder CO2-uitstoot per gefietste kilometer. In totaal kan hierdoor maximaal tussen de 110 en 280 kiloton CO2-uitstoot per jaar worden vermeden. Hoewel dit een fractie is van de totale uitstoot in Nederland, is het effect niet verwaarloosbaar. Alle beetjes helpen.

Maatregelen
Het breed beschikbaar komen van de e-bike in het verkeer brengt een aantal aandachtspunten met zich mee, constateert het TNO-rapport terecht. Een daarvan is verkeersveiligheid; de hogere snelheid van e-bikes kan tot meer ongelukken leiden. Ook voor de infrastructuur heeft het consequenties, er is behoefte aan meer fiets(snel)wegen, bewaakte fietsstallingen en accu-oplaadpunten.

Reageer op dit artikel