artikel

TDR in staat van faillissement

Fietsen

TDR in staat van faillissement
De directie van TDR Bikes BV, waarvan Theo de Rooij een van de directeuren is, kondigt zijn faillissement aan.

De directie van TDR Bikes BV kondigt zijn faillissement aan. ‘Ondanks een geweldige start eind 2011, met als bekroning een Gold Award voor het meest innovatieve e‐bike product tijdens de Eurobike in Friedrichshafen, en in 2012 een ‘Green Asian’ Award op de Taipei Bike Show en verschillende design Awards in onder meer Duitsland en Amerika, verliep de aanloop naar de markt moeizaam.

‘Geplaagd door aanvankelijke productie‐ en kwalitatieve aanloop problemen bij toeleveranciers, onder meer van de elektronica, kon TDR eind 2012 de eerste fietsen uitleveren. Door het slechte weer ging het seizoen 2013 pas echt van start in juni. Dat zorgde ervoor dat de omzetaantallen, nodig voor een goede basis van het jonge bedrijf, nog niet konden worden gehaald.

Faillissement leverancier elektronische componenten

Door het faillissement eind 2013 van zijn belangrijkste elektronicaleverancier Betronic Solutions BV in Amsterdam, verviel de mogelijkheid om tijdig geoptimaliseerde componenten te (her)verkrijgen en een zeer aanzienlijke vordering – wegens wanprestatie ‐ die zij op deze leverancier had te innen.

Benodigde kapitaalinjectie lukt niet

Er is de afgelopen maanden geprobeerd in samenspraak met marktpartijen tot samenwerking en/of overname te komen. Ondanks een welwillende houding van de ING, een beperkt aantal crediteuren en het feit dat de Participatie Maatschappij Oost Nederland (PPM) voor 50 procent wilde deelnemen met extra kapitaalinbreng, kon de andere – benodigde ‐ 50 procent door de korte tijd die beschikbaar was, niet tijdig uit de markt gehaald worden.

Te weinig tijd

Deze extra investering was beslist noodzakelijk om de garantieafhandeling in de vorm van verbeterde componenten, leveranties van nieuwe componenten en de product‐ c.q. doorontwikkeling bij een nieuwe elektronica leverancier gerealiseerd te krijgen. De extra tijd die daar voor nodig is zou ook op het omzetverloop in seizoen 2014 een negatieve invloed hebben gehad.

Ondanks bijzondere rijkwaliteiten

Directie en aandeelhouder binnen TDR Bikes zijn tot het uiterste gegaan om het bedrijf recht te houden. Dat ze daar niet in geslaagd zijn is des te bitterder als men zich realiseert dat de TDR e-bikes in binnen en buitenland worden geroemd om de bijzondere rijkwaliteiten.

Er wordt nog onderzocht hoe ondersteuning voor geleverde producten kan worden voortgezet.’

Reageer op dit artikel