artikel

Media-aandacht voor s-pedelec

Fietsen

Media-aandacht voor s-pedelec
De afgelopen weken is er een verhoogde media-aandacht voor de speed pedelec ontstaan.

Hoewel de speed pedelec, de 45-km/u versie van de e-bike, al sinds 2008 op de Nederlandse markt is, is er de afgelopen weken ineens een verhoogde media-aandacht voor deze ‘fiets’ ontstaan. De Telegraaf, NRC Handelsblad en Volkskrant hebben artikelen aan gewijd aan deze ‘verwarring zaaiende’ superfiets, zoals de Volkskrant de snelle e-bike noemt.

Of de toegenomen media-aandacht te maken heeft met de discussie die momenteel woedt om de snorfiets van het fietspad te weren, is niet duidelijk, maar dat er een link tussen beide voertuigen is wel. De speed pedelec, ook wel s-pedelec genoemd, moet in Nederland immers worden gekentekend als een snorfiets. Daarmee moet het voertuig voorzien zijn van een blauwe kentekenplaat, maar mag de berijder zonder helm erop rijden, net als bij de snorfiets.

Na 1 januari 2017 bromfiets

Vorige week heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) vergaderd over de s-pedelec. In die vergadering is vastgesteld dat de s-pedelec tot 1 januari 2017 gekentekend blijft worden als een snorfiets. Tot die datum blijft de huidige Europese kaderrichtlijn 2002/24/EG van kracht. Vanaf 1 januari 2017 is deze ‘fiets’ volgens Jules van de Ven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (volgens een quote in de Volkskrant van 22 januari) ‘volgens Europese richtlijnen officieel een bromfiets.’ Met bij behorende plek op de weg, helmplicht en gele kentekenplaat.
Overigens is het aannemelijk dat vanuit I&M een hele nieuwe categorie voertuigen wordt vastgesteld voor de datum van 1 januari 2017, waar de s-pedelec en andere ‘nieuwe’ twee- en driewielige voertuigen onder zullen vallen, met een bijbehorende en meer toepasselijke regelgeving.

Wel of niet op het fietspad?

Evenals bij de snorfietsdiscussie, is het ook voor de s-pedelec de vraag of deze in de stad wel op het fietspad thuishoort. Daar wordt het verschil in snelheid tussen ‘gewone’ fietsers die maximaal 25 kilometer per uur rijden, en s-pedalisten die met gemak de 45 kilometer per uur halen, wel erg groot. Voor de Fietsersbond aanleiding om een discussie op poten te zetten. Op de Vogel Vrije fietser staat een artikel over dit onderwerp met maar liefst 147 reacties.

Niet op het fietspad

Afgelopen zaterdag was de snelle e-bike een van de onderwerpen bij de ledenraadvergadering van de Fietsersbond. Directeur Hugo van der Steenhoven: “De opkomst was opmerkelijk hoog, met zo’n honderd leden tegen zestig normaliter. Het is een onderwerp dat veel discussie oplevert. Een meerderheid van onze leden ziet zeker de potentie van de speed pedelec, als alternatief voor de auto. Maar ze zien ook dat de s-pedelec de veiligheid van de gewone fietser op het fietspad in gevaar brengt. Wij pleiten er daarom voor de s-pedelec in de steden van het fietspad te weren. En nog een stap verder, in steden het verkeer te limiteren op 30 kilometer per uur, zodat oude en ‘nieuwe’ voertuigen zoals de snorfiets en de speed pedelec op de rijbaan kunnen zonder dat daar de snelheidsverschillen al te groot worden.”

Reageer op dit artikel