nieuws

Eurobike 2016 conferentie over speed to market

Evenementen 1446

Eurobike 2016 conferentie over speed to market
Lokaal (in Europa) produceren is de manier om close to market te produceren. Binnen Europa zijn 5 gebieden daarvoor geschikt, waarvan de Porto Bike Valley in Portugal en die in Roemenië de meeste kansen bieden. Foto Tweewieler

Bike Europe, het internationale zustermagazine van Tweewieler, organiseerde op Eurobike 2016 een conferentie over de distributieketen. Centraal stond de vraag: hoe kan de industrie dichter op de consument zitten? Daarvoor is meer flexibiliteit in de productie nodig.

De hele keten moet veranderen. Doorgaan op dezelfde weg is een ‘dead end’ voor de fietsindustrie, zoals Frederic Van Steirteghem, strategic buyer Decathlon en een van de sprekers op de conferentie tijdens Eurobike 2016 het stelde. Accell Group, dat ook een presentatie verzorgde tijdens de Bike Europe conference, heeft een ambitieus doel gesteld voor zijn toeleveranciers: de lead times terugbrengen van rond de 26 weken naar 8 weken. De oplossing: productie naar Europa halen. Dit moet resulteren in just in time levering aan dealers.

Antwoord op de oppermachtige consument

Jack Oortwijn, hoofdredacteur Bike Europe en Tweewieler, verzorgde de eerste presentatie. Hij schetste de ontwikkelingen in de distributieketen. Onder invloed van internet is de consument oppermachtig geworden. Dit vereist een optimale flexibilisering van de industrie. Producenten hebben door deze ontwikkeling feitelijk veel minder tijd om het gevraagde te produceren. Om de lange doorlooptijd zoals die nu bestaat op te vangen, houden fietsfabrikanten veel voorraad wat zeker dankzij dure e-bike onderdelen veel financiële ruimte in beslag neemt, een ongewenste situatie.

Meer uitwisseling van data

Jeroen Both, als Chief Supply Chain Officer verantwoordelijk voor supply chain management binnen Accell Group: “De consument is nu het uitgangspunt. Die bepaalt namelijk wanneer hij wil kopen en verwacht het perfecte product op de perfecte tijd. Hieraan kun je alleen voldoen als je heel dicht op die consument zit.” Hij gaf in zijn presentatie hier een aantal voorzetten voor, zoals het delen van informatie en data en meer samenwerken. Zijn devies: connecting en alignment, oftewel veel meer data delen en dit in lijn brengen binnen de keten. “Iedereen zit nu nog in zijn eigen silo, en daar is geen communicatie tussen. Als die communicatie er wel is, kan de hele keten veel flexibeler werken en veel dichter op de markt zitten.” Ook hij gaf aan dat veranderen de enige manier is om te overleven. Accell is aan het onderzoeken hoe ze meer productie naar Europa kunnen halen.

(Te) hoge investeringskosten

Benno Messingschlager, Messingschlager GmbH, ziet niets in productieverplaatsing naar Europa. Hij ziet veel obstakels, zoals hoge investeringskosten en een gebrek aan arbeidskrachten en daardoor hogere arbeidskosten in de nabije toekomst. Hij droeg een alternatieve oplossing aan om de speed to market te verhogen: “Maak platforms met uitwisselbare en gestandaardiseerde componenten. Dat stelt de industrie in staat om veel sneller op consumentenvraag te produceren en verlaagt de voorraden bij de producenten.”

Dicht op eindgebruiker

Ook Frederic Van Steirteghem van Decathlon pleit voor platforms en gestandaardiseerde componenten, een zogenoemde ‘common component strategy’. Anders dan Messingschlager, is hij een voorstander van Europese productie. “Je zit dan het dichtst op de eindgebruiker. In je eigen assemblage ben je in staat het eindproduct te customizen qua kleur en transferering. Het leidt tot beter voorraadmanagement, lean produceren en een beter kwaliteitsmanagement.” Het motto van Decathlon is fietsen verkopen op de manier van ‘ready to sell’, dus rechtstreeks vanuit de winkel. Decathlon heeft een eigen fietsenfabriek in Lille die 74 van de 800 Decathlon vestigingen in Europa binnen 1 dag van fietsen voorziet.

Lokale productie voor lokale markten

Vanuit het publiek kwamen diverse vragen en reacties, onder meer van Robert de Cock, algemeen secretaris van de World Federation Sporting Goods Industry (wfsgi): “Bedrijven moeten consumer data verzamelen, dat is een voorwaarde voor productie op vraag. In de mode en sportmode hebben bedrijven big data van consumenten en ontwikkelen op basis daarvan producten die ze vervolgens eerst uittesten in kleine consumentengroepen en dan pas in bulk produceren.” Ook hij ziet lokale productie voor lokale markten als de toekomst voor de fietsenindustrie.

Conferentie Eurobike krijgt in 2017 vervolg in Portugal

De Bike Europe conference werd gehouden tijdens Eurobike 2016. Op 7 en 8 juni 2017 organiseert Bike Europe samen met de World Federation Sporting Goods Industry (WFSGI) het World Cycling Forum. Hier wordt dieper ingegaan op de uitdagingen voor de supply chain in de (elektrische) fietsenindustrie wereldwijd. Dit tweedaagse congres vindt plaats in Porto in Portugal op 7 en 8 juni 2017. Autoriteiten uit de fietsenindustrie en daarbuiten zullen hun visie presenteren op de oppermachtige consument en de effecten daarvan op de hele distributieketen.

Reageer op dit artikel