nieuws

Kamervragen over opvoeren elektrische fietsen

Elektrische fietsen 3847

Het opvoeren van elektrische fietsen was afgelopen week volop in het nieuws. In Duitsland zou 1 op de 3 fietsen ‘getuned’ zijn en in België blijkt dat fietshandelaren makkelijk zijn te overreden een e-bike te ‘chippen’. Inmiddels zijn hierover Kamervragen gesteld door Maurits von Martels (CDA) aan de minister van IenW.

Kamervragen over opvoeren elektrische fietsen

CROW-Fietsberaad publiceerde op 30 april een bericht op hun site. CROW-Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. Uit het bericht blijkt dat in België journalisten van VRT NWS ‘under cover’ naar een aantal fietshandelaren gingen met de vraag of die bereid waren een gewone elektrische fiets op te voeren. Van de 6 bezochte handelaren hadden 4 daar totaal geen moeite mee. Soms werd het zelfs spontaan aangeboden, en wie wilde kon de fiets laten afregelen op 70 km per uur.
Het programma Factcheckers van de Belgische TV belde 50 Belgische fietsenwinkels. Ongeveer de helft zei een e-bike te kunnen opvoeren. En dat het heel gemakkelijk is zelf een opvoersetje aan te brengen.

Snelheden tot 68 km per uur

Ook in Duitsland zorgt de opgevoerde e-bike voor onrust. In een rapportage van de Duitse ARD- met onder meer beelden van een fietser die werd geflitst met een snelheid van 68 km per uur – wordt zelfs beweerd dat 1 op de 3 elektrische fietsen zou zijn opgevoerd.

Ook in Nederland zijn opvoersetjes gemakkelijk aan te schaffen via internet. Uiteraard weten de leveranciers ook dat het rijden op een opgevoerde elektrische fiets illegaal is, dus wordt er altijd bij vermeld dat men met zo’n fiets niet de openbare weg op mag.

Bosch waarschuwt voor opvoeren

Bosch waarschuwt op hun site voor het tunen van een e-bike: “Het is gevaarlijk en riskant. Het tunen van e-bikes is niet alleen verboden, maar vormt ook een veiligheidsrisico. Bij ongevallen die op tuning terug te voeren zijn, dreigen hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging. Bovendien bestaat de kans dat de garantie vervalt. Bosch eBike Systems maakt zich daarom sterk voor e-biken met verantwoordelijkheidsbesef en conform wet- en regelgeving, en we vragen alle e-bikers en e-bike-aanbieders om zich te onthouden van tuning.”

Controle is lastig

Toch is het lastig om e-bikes te controleren. Volgens Fietsberaad is een rollenbank om fietsen te testen omslachtig en zal het verbieden van de verkoop van dergelijke opvoersetjes leiden tot een illegaal circuit. De Belgische verkeersminister De Crem stelt voor de chips van de fietsen bij controles elektronisch uit te lezen met een laptop.

BOVAG fel tegen opvoeren

De BOVAG is fel tegen het opvoeren van e-bikes. “Het is gevaarlijk, de techniek van een gewone e-bike is niet ontworpen voor hogere snelheden, zoals frame en remmen. Bij hogere snelheden zijn een helm en verzekering verplicht, dat is niet voor niks. En als je sneller wil, kun je een speed pedelec kiezen.”

De BOVAG zegt niets te weten over de omvang van het probleem in ons land. “Maar dàt het voorkomt staat vast.” De BOVAG zegt ook niets te weten over mogelijke maatregelen tegen het het opvoeren.

Kamervragen van CDA

Maurits von Martels (CDA) heeft op 2 mei jl. vragen gesteld aan minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW. Hij wil onder meer van de minister weten hoe groot het probleem in Nederland is en, indien dit nog niet bekend is, of de minister dit wil laten onderzoeken. Ook vraagt hij de minister of er wordt opgetreden tegen bedrijven die opvoersetjes verkopen c.q. monteren en op welke wijze via handhaving wordt voorkomen dat elektrische fietsen worden opgevoerd.

Bron: CROW-Fietsberaad

Lees ook

Bij opgevoerde e-bike is dealer aansprakelijk

E-Bikes: de ontwikkelingen op een rij

 

Reageer op dit artikel