nieuws

Gazelle en TU Delft ontwikkelen stuurondersteuning die fiets stabiel houdt

Elektrische fietsen 1774

Gazelle en TU Delft ontwikkelen stuurondersteuning die fiets stabiel houdt

Gazelle heeft de handen ineengeslagen met de TU Delft. Samen hebben ze een prototype ontwikkelt van een systeem van stuurondersteuning, dat helpt om valpartijen te voorkomen. In de video vertelt onderzoek Arend Schwab over het systeem dat als het goed is over enkele jaren een optie is op e-bikes.

Op de universiteit in Delft wordt al 15 jaar onderzoek is gedaan naar de oorzaken waarom een fiets omvalt. Centraal hierbij stond een wiskundig model, waarmee kan worden voorspeld of en bij welke snelheid een bepaald fietsontwerp stabiel is. Dr. Ir. Arend Schwab: “Dankzij het wiskundig model kunnen we voorspellen wanneer een fiets omvalt en kunnen we dat corrigeren.”

Steer-assist is een systeem dat fietsers actief ondersteunt door middel van een slimme motor in de stuurkolom. Deze motor wordt aangestuurd door een processor, die op zijn beurt informatie krijgt van een sensor die meet hoe snel een fiets omvalt. In de praktijk komt het er op neer dat de motor bijstuurt op het moment dat de fiets dreigt te vallen. Gazelle verwacht dat het systeem binnen enkele jaren geschikt is voor productiemodellen.

Prototype

Met het prototype van een fiets met steer-assist wordt getest hoe gebruikers de ondersteuning van het systeem ervaren. Ook wordt bekeken welke vorm van ondersteuning in de praktijk het best werkt en wat als meest prettig wordt ervaren. Uit de eerste tests komt in ieder geval naar voren dat het zeker voor een deel van de mensen eenvoudiger is om de fiets rechtop te houden.

Foto's

Reageer op dit artikel