nieuws

Vlaamse overheid subsidieert speed pedelec

Elektrische fietsen 1137

365SNEL is een Vlaamse mobiliteitsproject dat het potentieel van de speed pedelec voor woon-werkverkeer onderzoekt. Doel is het gebruik ervan te optimaliseren. De eerste fase is ingezet; medewerkers van het Universitair Ziekenhuis Brussel krijgen een gratis speed pedelec om deze 3 weken lang uit te proberen.

Vlaamse overheid subsidieert speed pedelec

Het is de bedoeling om via 365SNEL in het komende jaar zo’n 100 testrijders de kans te geven om gedurende 3 weken een speed pedelec uit te proberen. Speed pedelecs bieden een belangrijk potentieel om de mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen.

Met speed pedelec gemiddeld 30 km ‘commuten’

Uit voorafgaandelijk onderzoek van de KU Leuven blijkt dat speed pedelec gebruikers dagelijks gemiddeld net onder de 30 km woon-werkverkeer afleggen. Dit komt zeer dicht in de buurt van de gemiddelde afstand van 30,3 autokilometers die de naar Brussel forenzende Vlaming (per auto) dagelijks aflegt.

Ook voor het Universitair Ziekenhuis Brussel is de bereikbaarheid van strategisch belang

Onderzoek naar vooroordelen speed pedelec

Ondanks de voordelen van de speed pedelec voor duurzaam vervoer, staan er nog een aantal drempels en vooroordelen in de weg. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzoeken binnen 365SNEL een aantal partijen* deze drempels en vooroordelen. Doel is oplossingen te vinden om de vooroordelen weg te nemen.

* AVERE Belgium, Technologiecampus Gent van de KU Leuven, O2O en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB.

Onderdeel van Europese Clean Power for Transport programma

Het Vlaamse Departement Omgeving steunt in de uitvoering van het Europese Clean Power for Transport programma diverse projecten voor milieuvriendelijke voertuigen. 365SNEL is een van die projecten dat binnen twee jaar moet resulteren in een verbetering van zowel het voertuig zelf, als van zijn gebruiksvoorwaarden en -omstandigheden. Die verbeteringen kunnen meer commuters ertoe aanzetten om voor dit alternatief op de weg te kiezen.

Speed pedelec in het dagelijks gebruik

In het komende jaar zullen bedrijven en hun werknemers worden bevraagd over hun ervaring met de speed pedelec. Per provincie worden twee à drie bedrijven geselecteerd. Uit geïnteresseerde werknemers zullen zo’n 10 testrijders worden geselecteerd. Deze groep moet 3 weken achter elkaar met de speed pedelec naar het werk en terug rijden. Deze continuïteit is belangrijk om hun ervaringen met de snelle fiets in de meest uiteenlopende weersomstandigheden in kaart te kunnen brengen.

Project 365SNEL van start

Met 11 medewerkers van het UZ Brussel is het startsein gegeven voor de eerste testritten in het kader van 356SNEL. Nico Van Elzen, Milieu- en Mobiliteitscoördinator, legt uit waarom het ziekenhuis deelneemt: “Net als voor vele andere organisaties is ook voor het UZ Brussel de bereikbaarheid van strategisch belang. Als er zich verplaatsingsalternatieven aanbieden, dan onderzoeken we die om te bekijken hoe onze medewerkers hun woon-werkverkeer kunnen verbeteren en die ‘modal shift’ mee kunnen inzetten. Want dit komt de bereikbaarheid van ons ziekenhuis ten goede, zowel voor medewerkers, als voor patiënten en bezoekers.”

Maar liefst 105 collega’s stelden zich kandidaat bij het Universitair Ziekenhuis Brussel

Groeipotentieel benutten

Volgens Van Elzen komt bijna één derde van het personeel van het UZ Brussel nu al op een duurzame manier naar het werk. Een groot deel daarvan koos de voorbije jaren al voor de fiets en met het succes van de elektrische fiets blijft het fietsaandeel verder toenemen. Maar er is nog groeipotentieel stelt Van Elzen: “De woon-werkafstand is voor veel medewerkers boven de 20 km en dan duurt het ook met een gewone elektrische fiets net iets te lang. De speed pedelec kan hiervoor een oplossing zijn, vandaar dat het UZ Brussel als testbedrijf deelneemt. Maar liefst 105 collega’s stelden zich kandidaat. Als de speed pedelecs aanslaan bij de testpersonen, kunnen we overwegen om een groepsaankoop te organiseren. Tegelijkertijd onderzoeken we ook het concept van fietsleasing. Met een aanzienlijke uitbreiding van onze fietsenstallingen (overdekt, met badgecontrole én camerabewaking) hebben we alvast geanticipeerd op de verdere stijging van het aantal fietsers.”

Eerdere onderzoeken potentieel elektrische fiets

365SNEL is een vervolg op het onderzoek dat AVERE Belgium, KU Leuven en VUB vorig jaar in opdracht van de Vlaamse Overheid hebben gevoerd naar het potentieel van lichte, elektrische voertuigen. Dat resulteerde in een zeer lijvig rapport en in een website waar het grote publiek de meest uitgebreide informatie over lichte, elektrische voertuigen kan opzoeken: www.lichtelektrischevoertuigen.be.

Lees ook over de commuterwinkel QicQ, gespecialiseerd in zakelijk elektrisch fietsen.

Reageer op dit artikel